Padėties Ukrainoje
apžvalga

Pradinis » UNICEF paramos Ukrainoje apžvalga

Pirmojo karo mėnesio Ukrainoje UNICEF paramos vaikams rezultatų apžvalga

Šių metų vasario 24 d. konfliktas Ukrainoje peraugo į plataus masto karą – gegužės 9 d. duomenimis, 255 vaikai žuvo, 382 buvo sužeisti. 8 milijonai ukrainiečių, tarp kurių 2,5 mln. vaikų, buvo priversti palikti savo namus. Iš Ukrainos pasitraukė daugiau kaip 6,2 mln. pabėgėlių – virš. 3,5 mln. jų atvyko į Lenkiją, 609 tūkst. – į Rumuniją, daugiau kaip 387 tūkst. – į Moldovos Respubliką, beveik 365 tūkst. persikėlė į Vengriją, daugiau kaip 642 tūkst. – į kitas šalis). Moterys ir vaikai sudaro 90 proc. visų pabėgėlių.

UNICEF bendradarbiauja su priimančiųjų šalių vyriausybėmis, savivaldybėmis ir pilietine visuomene Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Moldovos Respublikoje, Rumunijoje, Slovakijos Respublikoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse, siekiant užtikrinti, kad pabėgėliai iš Ukrainos būtų apsaugoti pagal Europos Sąjungos laikinosios apsaugos direktyvą, ir būtų patenkinti jų būtiniausi sveikatos apsaugos (ypač ankstyvosios vaikystės tarpsnyje), švietimo, socialinės apsaugos, aprūpinimo geriamu vandeniu ir tinkamu maistu, sanitarija ir higiena. Rėmėjų paramos dėka UNICEF Ukrainos vaikams organizavo visokeriopą paramą.

PAGALBOS PRIEMONĖS IR REIKMENYS

Greitos ir lanksčios rėmėjų finansinės paramos dėka per mėnesį UNICEF Ukrainai pristatė virš 22 tūkst. tonų greitosios pagalbos reikmenų už daugiau nei 187,2 mln. JAV dolerių. Ši rėmėjų parama pasiekė daugiau kaip 8 mln. žmonių, įskaitant 2 mln. vaikų Ukrainoje, taip pat Lenkijoje, Rumunijoje, Moldovoje.

Dnipro, Kyjivo ir Odesos miestuose UNICEF  įkūrė tris papildomus humanitarinės paramos tiekimo centrus, taip padidinant jau čia veikusių centrų Lvive ir Vinicoje gebėjimus užtikrinti platesnį ir veiksmingesnį humanitarinės pagalbos priemonių paskirstymą.

Bendradarbiaudamas su Ukrainos vyriausybe, 35 savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, UNICEF padėjo lengviau pristatyti gyvybiškai svarbius medicinos reikmenis 596 tūkst. žmonių į 49 ligonines Lvive, Vyšgorode, Charkive, Mykolajive, Kyjivo mieste ir srityje, Černihive, Dnipro ir Žytomyre. Virš 68 tūkst. bendruomenių centruose ir laikinose prieglaudose apgyvendintų žmonių buvo aprūpinti geriamuoju vandeniu ir higienos reikmenimis.

Paramos poreikiams tebeaugant, UNICEF jūsų tęstinės paramos dėka ir toliau tęs medicininių, mitybos, švietimo, higienos ir užimtumo reikmenų tiekimą Ukrainoje ir aplinkinėse šalyse.

ŠVIETIMAS

Švietimo srityje UNICEF Ukrainoje ir aplinkinėse šalyse daugiausia dėmesio skiria tęstiniam mokymuisi užtikrinti. UNICEF remia Ukrainos pabėgėlių integraciją nacionalinėse švietimo sistemose: koordinuoja pabėgėlių vaikų perkėlimą į mokyklas, rengia parengiamąsias ir kalbų pamokas, aprūpina švietimo ir mokymosi reikmenimis (pvz. nešiojamaisiais kompiuteriais ir kanceliarinėmis prekėmis), bendradarbiaudamas su „Akelius“ fondu ir „Tobii Dynavox“ teikia pagalbinius prietaisus neįgaliems vaikams. UNICEF taip pat bendradarbiauja su priimančiosiomis šalimis ir partneriais tarp pabėgėlių iš Ukrainos identifikuojant mokytojus ir juos įtraukiant į paramos pabėgėlių vaikų švietimo priemones. UNICEF taip pat teikia paramą „Žydrųjų taškų“ centruose, teikdamas informaciją apie teisės į mokslą užtikrinimą, skaitmenines mokymosi platformas, aprūpindamas vaikų užimtumo priemonėmis.

Mobiliosios švietimo komandos vakarų Ukrainoje teikia vaikams švietimo paslaugas, psichosocialinę pagalbą, psichikos sveikatos priežiūrą ir vaikų saugos paslaugas. Parengta 50 mokytojų, Šiaurės rytuose Charkive UNICEF bendradarbiaudamas su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis metro stotyse įrengė vaikams draugiškas erdves, kad nuo karo besislepiantys vaikai galėtų žaisti, lavinti įgūdžius, mokytis ir gauti psichikos sveikatos priežiūrą, čia šiomis paslaugomis pasinaudojo virš 450 vaikų.

Aplinkinėse pabėgėlius priimančiose šalyse į švietimo įstaigas priimta daugiau kaip 200 tūkst. vaikų, vaikų registracija tęsiama. Lenkijoje UNICEF pasirašė susitarimą su Varšuvos savivaldybe dėl paramos pabėgėlių švietimui sričių, analogiškai bendradarbiaujama su Krokuvos savivaldybe teikiant pagalbą daugiau kaip 100 tūkst. pabėgėlių vaikų  ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo lygmenyse, aprūpinant juos reikmenimis, rengiant mokytojus, kad būtų atsižvelgta į įvairius pabėgėlių vaikų poreikius ir užtikrinta, kad nesumažėtų priimančiosios bendruomenės vaikų mokymosi kokybė.

Didėjant poreikiams, vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje, kai tik taps įmanoma, UNICEF rems sugriautų mokyklų atstatymą, mokymosi įrangos (nešiojamųjų kompiuterių, spausdintuvų, baldų) pakeitimą: 250 tūkst. JAV dolerių jau skirta penkių nuo konflikto nukentėjusių švietimo įstaigų remontui ir atstatymui, papildomų mokymosi erdvių sukūrimui ten sutvarkant vandentiekio ir nuotekų valymo įrangą, kiekvienoje mokykloje teikiant pagalbą vidutiniškai 200 mokinių.

HUMANITARINĖ PINIGINĖ PARAMA

Gegužės 9 d. duomenimis Ukrainoje daugiau kaip 14,2 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus – 8 mln. persikėlė šalies viduje, 6,2 mln. išvyko iš šalies. Milžiniškas skaičius namų ūkių neteko galimybės dirbti ir pragyvenimui gauti darbinių pajamų. Žmonės neteko santaupų ir turto, dažnai ir savo namų, susiduria su dideliais ekonominiais sunkumais, kurie ateityje augs dar labiau.

Ukrainoje UNICEF diegia piniginės paramos sistemą siekiant remti 265 tūkst. pažeidžiausiųmų namų ūkių su vaikais (maždaug 1 mln. žmonių), dviejų mėnesių piniginė parama skirta 50 tūkst. namų ūkių. Šios piniginių perlaidų programos tikslas greitojo reagavimo etape užtikrinti, kad šeimos galėtų patenkinti savo būtiniausius poreikius, kol vėl galės naudotis gyvybiškai svarbiomis paslaugomis pagal UNICEF ir jo partnerių įgyvendinamas vaikų apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aprūpinimo vandeniu, sanitarijos ir higienos programas. Pirmajame etape pirmenybė teikiama tiems namų ūkiams, turintiems tris ar daugiau vaikų bei šeimoms, kuriuose auga du ar daugiau vaikų, kurių tarpe yra turinčių negalią.

VAIKŲ APSAUGA

UNICEF remia Ukrainos socialinės politikos ministeriją stiprinant technines gebėjimus ir vystant bendradarbiavimą bei sutartis su pabėgėlius priimančiomis šalimis dėl nelydimų ir atskirtų vaikų bei iš globos įstaigų perkeliamų vaikų, jų tapatybės nustatymo ir registravimo. Vykdydama šį svarbų dvišalį procesą užtikrinamas aiškus vaikų buvimo vietos juos priimančiose šalyse nustatymas tais atvejais, kai dviejų šalių teisinės ir vaikų apsaugos sistemos skiriasi. Padėdamas  Ukrainos vyriausybei įgyvendinti šias sutartis, UNICEF artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais didins paramą darbui šioje svarbioje srityje. UNICEF padeda įgyvendinti dvišalius susitarimus dėl nelydymų ir atskirtų vaikų Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Baltarusijoje ir kitur.

UNICEF taip pat prisidėjo Ukrainos institucijoms, vaikų namams ir alternatyvios globos įstaigoms parengiant supaprastintą trumpalaikės nelydimų ar nuo šeimų atskirtų vaikų globos tvarką. Naudojant UNICEF ir Valstybinės socialinės tarnybos drauge sukurtą svetainę gauta daugiau kaip 13 tūkst. prašymų globoti nelydimus ir atskirtus Ukrainos šeimų vaikus. socialinių tarnybų darbuotojai rengia globai atrinktas šeimas. Nuo invazijos pradžios vasario 24 d. pagalba dėl smurto dėl lyties ir smurto prieš vaikus atvejais teikiant atvejo vadybos ir konsultavimo paslaugas suteikta 2 087 mergaitėms, berniukams ir moterims. Virš 4 tūkst. Luhansko ir Donecko rūsiuose besislėpusių žmonių suteikta psichosocialinė pagalba internetu, asmeniškai ir telefonu.

Bendradarbiaujant su JT pabėgėlių agentūra UNHCR ir nevyriausybinėmis organizacijomis, UNICEF aplinkinėse šalyse steigia „Žydrojo taško“ centrus, kurie teikia svarbiausias paramos ir apsaugos paslaugas vaikams ir šeimoms, įskaitant techninę paramą, susijusią su vaikų registracija, patikrinimu, atvejų vadyba ir nukreipimu, kad būtų lengviau surasti nelydimų vaikų šeimas, taip pat teikia psichosocialinę pagalbą bei paramą siekiant užkirsti kelią vaikų išnaudojimui ir prievartai. Septyniuose UNICEF  „Žydrojo taško“ centruose Rumunijoje, Moldovoje ir Lenkijoje kompleksinės paslaugos suteiktos 25,2 tūkst. asmenų.

Pilną UNICEF paramos rezultatų ataskaitos versiją atsisiųskite čia: Ukraina 1 mėn. rezultatai. Infografikus (anglų klb.) žiūrėkite čia: UNICEF Ukraine factsheet No 4.