UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas baigia darbą

2023.12.21

Po trisdešimties darbo metų savo veiklą baigia ir likvidavimo procedūrą inicijuoja Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas (toliau – Lietuvos komitetas). Toks sprendimas priimtas 2023 m. spalio 26 d. Lietuvos komiteto Visuotinės asamblėjos susirinkime.

„Tris dešimtmečius UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas propagavo vaiko teises, rinko lėšas UNICEF pagalbai sunkiomis sąlygomis besivystančiuose kraštuose augantiems vaikams, vykdė vystomojo bendradarbiavimo projektus Azijos ir Afrikos žemynų šalyse. Pripažinimą pelniusiuose nacionaliniuose lėšų telkimo projektuose „UNICEF misija“ ar „UNICEF vaikų bėgimas“ dalyvavo dešimtys tūkstančių Lietuvos gyventojų, prisidėjo geros valios ambasadoriai visuomenei gerai žinomi žmonės, paramą skyrė verslo lyderiai. Vien per paskutinius 10 metų UNICEF tarptautinei veiklai teikiant pagalbą vaikams skirta 467 tūkst. JAV dolerių“ – dėkojame rėmėjams, partneriams, savanoriams ir darbuotojams už atsidavimą ir paramą vaikų teisėms“, – sakoma UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto Valdybos pirmininko Mindaugo Glodo komentare.

„Vis gi pastaraisiais metais susidūrėme su pandemijos sukeltais veiklos ir finansiniais apribojimais, stabdžiusiais komiteto veiklos tvarią plėtrą. Nepaisant visų pastangų, įvertinus aplinkos tendencijas ir išnagrinėjus visas veiklos galimybes, turėjome priimti nelengvą sprendimą stabdyti UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto darbą“.

Vaiko teisių ir gerovės stiprinimo iniciatyvos bus tęsiamos – vaikams draugiškų miestų veiksmų planai vykdomi trijose Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Alytaus – savivaldybėse. UNICEF išlieka artimas Lietuvos Vyriausybės partneris ir yra esant reikalui pasirengęs padėti bei bendradarbiauti. UNICEF glaudžiai bendradarbiauja su Europos vaikų ombudsmenų tinklu ENOC, kuriame dalyvauja Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. UNICEF Europos ir Vidurio Azijos regioninis biuras pasirengęs ir toliau teikti visokeriopą pagalbą su Lietuva vaiko teisių apsaugos poreikiais susijusiais klausimais. Norintys tęsti paramą UNICEF vaikų labui skirtai veiklai Lietuvos gyventojai ir organizacijos galės aukoti ir remti naudodami tarptautines platformas www.unicef.org arba help.unicef.org.

Lietuvos komitetas ištikimai gynė vaikų teises Lietuvoje ir pasaulyje bei mobilizavo resursus UNICEF programų vykdymui visame pasaulyje. Lietuvos komitetas yra dėkingas visuomenei, rėmėjams, privataus ir viešojo sektoriaus partneriams, savanoriams ir darbuotojams už jų atsidavimą ir paramą vykdant UNICEF misiją vaikams. Laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, likvidavimo proceso metu visas likęs Lietuvos komiteto turtas bus skirtas UNICEF tarptautinių programų vaikams rėmimui.

Lietuvos komiteto veiklos užbaigimo klausimais rūpinsis Lietuvos komiteto likvidatorius Vaidotas Ilgius. Pretenzijas ir reikalavimus prašome siųsti registruotu paštu Lietuvos komiteto adresu korespondencijai Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika (adresuoti Lietuvos komitetui, likvidatoriui Vaidotui Ilgiui) ne vėliau kaip per du mėnesius nuo viešo paskelbimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos komitetas įvykdys savo turimus galiojančius įsipareigojimus, kurie jam bus žinomi iki šiame viešame paskelbime nustatyto 2 mėnesių termino pabaigos, laikantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, ar kreditorius pareikš reikalavimą.