Pavojuje - 7,5 milijonų Ukrainos vaikų. Raginame nedelsiant nutraukti ugnį ir užtikrinti netrukdomas prieigas, kad žmonės galėtų gauti reikalingą humanitarinę pagalbą.
UNICEF vykdančioji direktorė Catherine Russell

Prašome Jūsų pagalbos UNICEF

Paaukok dabar