UNICEF saugo
vaikų teises

vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija

Pradinis » Mūsų veikla » JT Vaiko teisių konvencija

Kas yra JT Vaiko teisių konvencija?

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (JTVTK) yra UNICEF veiklos pagrindas. Tai yra išsamiausias kada nors sudarytas vaiko teisių dokumentas ir plačiausiai ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulio istorijoje.

 

Parsisiųsti

Skaityti visą JT Vaiko teisių konvenciją (LT)

Parsisiųsti
Parsisiųsti

Skaityti JT Vaiko teisių konvencijos santrauką

Parsisiųsti

Kuo ypatinga JT Vaiko teisių konvencija?

Kiekvienas vaikas – nepaisant jo rasės, lyties, religijos, kalbos, sugebėjimų ar bet kokio kito aspekto – turi savo teises. Vaiko teisių konvenciją sudaro 54 straipsniai, apimantys visus vaiko gyvenimo aspektus ir išdėsto pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, priklausančias visiems pasaulio vaikams. Dokumente nurodoma, kaip suaugusieji ir šalių vyriausybės turi bendradarbiauti, siekdami užtikrinti, kad visi vaikai galėtų šiomis teisėmis naudotis.

Į Vaiko teisių konvenciją reikia žiūrėti kaip į visumą – visos teisės yra tarpusavyje susijusios ir nė viena iš jų nėra svarbesnė už kitą. Teisė į poilsį ir laisvalaikį (31 straipsnis) ir teisė laisvai reikšti savo nuomonę (13 straipsnis) yra tiek pat svarbios kiek teisė nepatirti smurto (19 straipsnis) ar teisė į švietimą (28 straipsnis).

UNICEF yra vienintelė su vaikais dirbanti organizacija, pripažinta ir minima JT Vaiko teisių konvencijoje.

JT Vaiko teisių konvencija yra plačiausiai pasaulyje pripažinta žmogaus teisių sutartis – ji patvirtinta ir Jungtinėms Tautoms nepriklausančių organizacijų, tokių kaip Pietų Sudano ginkluotosios pajėgos. Visos Jungtinių Tautų narės, išskyrus JAV, jau yra ratifikavusios Konvenciją. Lietuvos Respublikos Seimas Vaiko teisių koncenciją ratifikavo 1995 m. liepos 3 d.

Kas įtraukta į Vaiko teisių konvenciją?

Jūs galite perskaityti visą konvenciją (pdf) ar tik santrauką (pdf) ir sužinoti daugiau apie vaiko teises, kurios čia įtrauktos.

Keturi JT Vaiko teisių konvencijos straipsniai yra laikomi ypatingais – jie yra žinomi kaip „Bendrieji principai”, padedantys suprasti visus kitus straipsnius ir svarbiausi  užtikrinant visas Konvencijoje nurodytas teises visiems vaikams. Šie principai yra:

  1. Atsisakymas diskriminuoti (2 straipsnis)
  2. Svarbiausia – vaiko interesai (3 straipsnis)
  3. Teisė į gyvenimą ir vystymąsi (6 straipsnis)
  4. Teisė būti išklausytam (12 straipsnis)

Vaiko teisių konvencija taip pat apima keletą susitarimų, vadinamų „fakultatyviniais protokolais“, kurie išplečia išskirtines vaiko teises. Juos sudaro:

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose

Jame reikalaujama, kad vyriausybės padidintų minimalų amžių, kada vaikai gali prisijungti prie ginkluotųjų pajėgų (tik sulaukę 15 metų amžiaus), ir užtikrintų, kad 18 metų neturintys jų ginkluotų grupuočių nariai  nedalyvautų ginkluotuose konfliktuose tiesiogiai.

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos

Šis protokolas šalių vyriausybėms išdėsto detalius reikalavimus dėl seksualinio vaikų išnaudojimo ir prievartos sustabdymo. Jis taip pat saugo vaikus nuo jų pardavinėjimo ne seksualiniais tikslais, tokiais kaip priverstinis darbas, nelegalus įvaikinimas ar organų donorystė.

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl pranešimo procedūros

Jis suteikia vaikams galimybę pateikti skundą Jungtinėms Tautoms, kai jų teisės yra pažeidžiamos, o šalies, kurioje vaikas gyvena, teisinė sistema nepajėgi išspręsti problemą.

Filmukas VISI TURIME TEISES

Video pamokėlė mažiesiems (3-6 m.) apie vaiko teises