Kaip mes saugome
Vaikų teises

Vadovaudamiesi Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija

Pradinis » Mūsų veikla » JT Vaiko Teisių Konvencija

Kas yra JTVTK?

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, arba JTVTK, yra visos Unicef veiklos pagrindas. Tai yra išsamiausias kada nors sudarytas vaiko teisių dokumentas ir plačiausiai ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulio istorijoje.

 

Parsisiųsti

Skaityti visą JT Vaiko teisių konvenciją (LT)

Parsisiųsti
Parsisiųsti

Skaityti JT Vaiko teisių konvencijos santrauką

Parsisiųsti

Kuo ypatinga JTVTK?

Konvencija sudaryta iš 54 straipsnių, kurie apima visus vaiko gyvenimo aspektus ir išdėsto pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, priklausančias visiems pasaulio vaikams. Dokumente taip pat nurodoma, kaip suaugusieji ir šalių vyriausybės turi bendradarbiauti, siekdami užtikrinti, kad visi vaikai galėtų šiomis teisėmis naudotis.

Kiekvienas vaikas – nepaisant jo rasės, lyties, religijos, kalbos, sugebėjimų ar bet kokio kito aspekto – turi savo teises.

Į Konvenciją reikia žiūrėti kaip į visumą – visos teisės yra tarpusavyje susijusios ir nė viena iš jų nėra svarbesnė už kitą. Teisė į poilsį ir laisvalaikį (31 straipsnis) ir teisė laisvai reikšti savo nuomonę (13 straipsnis) yra tiek pat svarbios kiek teisė nepatirti smurto (19 straipsnis) ir teisė į švietimą (28 straipsnis).

Mes esame vienintelė organizacija dirbanti su vaikais, kuri yra pripažinta ir minima Konvencijoje.

JTVTK taip pat yra plačiausiai pasaulyje pripažinta žmogaus teisių sutartis – ji buvo patvirtinta netgi JT nepriklausančių organizacijų, tokių kaip Pietų Sudano ginkluotosios pajėgos. Visos Jungtinių Tautų narės, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas, yra ratifikavusios Konvenciją. LR Seimas tai padarė 1995 m. liepos 3 d.

Kas įtraukta į Konvenciją?

Jūs galite perskaityti visą konvenciją (pdf) ar tik santrauką (pdf) ir sužinoti daugiau apie teises, kurios yra įtrauktos.

Yra keturi straipsniai Konvencijoje, kurie laikomi ypatingais. Jie yra žinomi kaip „Bendrieji Principai”. Jie padeda suprasti visus kitus straipsnius ir atlieka lemiamą vaidmenį, siekiant užtikrinti visas Konvencijoje nurodytas teises visiems vaikams. Šie principai yra:

  1. Atsisakymas diskriminuoti (2 straipsnis)
  2. Svarbiausia – vaiko interesai (3 straipsnis)
  3. Teisė į gyvenimą ir vystymąsi (6 straipsnis)
  4. Teisė būti išklausytam (12 straipsnis)

Konvencija taip pat apima keletą susitarimų, vadinamų „fakultatyviniais protokolais“, kurie išplečia išskirtines vaiko teises. Juos sudaro:

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose

Jame reikalaujama, kad vyriausybės padidintų minimalų amžių, kada vaikai gali prisijungti prie ginkluotųjų pajėgų (tik sulaukę 15 metų amžiaus), ir užtikrintų, kad jų ginkluotų grupuočių nariai nesulaukę 18 metų nedalyvautų ginkluotuose konfliktuose tiesiogiai.

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos

Šis protokolas šalių vyriausybėms išdėsto detalius reikalavimus dėl seksualinio vaikų išnaudojimo ir prievartos sustabdymo. Jis taip pat saugo vaikus nuo jų pardavinėjimo ne seksualiniais tikslais, tokie kaip priverstinis darbas, nelegalus įvaikinimas ar organų donorystė.

  1. Fakultatyvinis protokolas dėl pranešimo procedūros

Jis suteikia vaikams galimybę pateikti skundą Jungtinėms Tautoms, kai jų teisės yra pažeidžiamos, o šalies, kurioje vaikas gyvena, teisinė sistema nepajėgi išspręsti problemą.