Projektai
Lietuvoje

Pradinis » Projektai

UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto veikla telkiant paramą UNICEF darbams labiausiai žinoma iš TV labdaros telemaratonų „UNICEF misija“ ir UNICEF vaikų bėgimų. Prasidėjus COVID-19 pandemijai šių projektų vykdymas nutrūko. 2021 m. pandemijai slūgstant pasitikdami UNICEF veiklos 75-ąsias metines ėmėmės naujų iniciatyvų.

Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurse mūsų projektui „UNICEF Lietuva: organizacijos atsigavimo planas“ (NVOF02766) buvo suteikta 29995 eurų parama. Įgyvendindami šį projektą, sustiprinome nuotoliniu būdu dirbančią savanorių ir praktikantų komandą, semdamiesi gerosios lėšų telkimo patirties bendradarbiavome su Šiaurės šalių ir kaimyninių regionų UNICEF nacionaliniais komitetais, pertvarkėme komunikacijos kanalų, duomenų ir renginų rekvizito valdymą. UNICEF veiklos 75-mečio proga parengėme ir bendradarbiaudami su LRT televizija viešinome dokumentines apybraižas apie UNICEF darbą pasaulyje ir Lietuvoje, su Vilniaus m. savivaldybės pagalba paminėjome Pasaulinę vaikų dieną žydrai apšviečiant reprezentacines sostinės vietas.

UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas šalies miestus pakvietė įsijungti į UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą. Pirmieji siekti Vaikams draugiškų miestų statuso ėmėsi Vilniaus, Kauno ir Alytaus miestai. Plėtodami Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą ir siekdami perimti turtingą Šiaurės šalių UNICEF komitetų patirtį šioje srityje, 2021 metais pradėjome įgyvendinti projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra“ (NGSLT-712), kurį parėmė Šiaurės ministrų tarybos Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa. Šio projekto metu siekėme plėsti Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje dalyvaujančių Šiaurės ir Baltijos šalių UNICEF nacionalinių komitetų bendradarbiavimą, remdami savivaldybių pastangas stiprinti vaikų teises ir vaikų gerovę savo miestuose ir bendruomenėse, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos nuostatas paverčiant konkrečiais ir pamatuojamais rezultatais vaikams. Džiaugiamės prisidėję organizuojant Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų hakatoną „Rytojaus miestas“, į lietuvių kalbą išvertėme UNICEF Vaikams draugiškų miestų ir bendruomenių vadovą, surengėme konferenciją „Vaikams draugiškų miestų iniciatyva“ (daugiau žr. čia).

UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas dalyvauja vykdant Europos vaiko garantijos sistemos kūrimą Lietuvoje. Bendradarbiaudamas su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu, UNICEF septyniose ES šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, koordinuoja Europos Vaiko garantijų projekto III etapą – jo metu šalys išbando naujoviškus metodus, rengdamos nacionalinius veiksmų planus, skirtus vaikų skurdui mažinti ir sistemingai spręsti ypač pažeidžiamų vaikų grupių problemas bei užtikrinti, kad šie pažeidžiami vaikai ir jų šeimos galėtų naudotis kokybiškomis paslaugomis. Europos Vaiko garantijos projekto III etape pagrindinis dėmesys skiriamas nacionalinių ir vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimui teikti paslaugas, priežiūrą ir paramą pažeidžiamiems vaikams ir jų šeimoms. Lietuvoje atliktas giluminis tyrimas identifikuojant geriausią praktiką ir pasiūlant konkrečias politines priemones, kurios prisidės prie situacijos gerinimo vaikų švietimo, ugdymo ir priežiūros, sveikatos apsaugos, pilnavertės mitybos ir kokybiško būsto srityse. Bendradarbiaudamas su UNICEF ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas dalyvauja koordinuojant šio projekto įgyvendinimą mūsų šalyje.

UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas dalyvauja LR Socialinis apsaugos ir darbo ministerijos remiamame  projekte „Vaikams draugiški miestai Lietuvoje: gebėjimų stiprinimas“ (NVOK04577). Projekto tikslas – sustiprinti UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto bendradarbiavimą su Lietuvos miestų savivaldybių institucijomis, siekiančiomis dalyvauti UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje, padėti joms kokybiškai įgyvendinti procesus siekiant Vaikams draugiškų miestų statuso, padėti vaikams ir jaunimui įsitraukti į šios iniciatyvos įgyvendinimą, plėtoti savanoriškas veiklas kuriant Vaikams draugiškus miestus Lietuvoje. Projekto metu Vilniaus Pilaitės gimnazijoje surengėme viešą vaikų diskusiją – paminėjome Pasaulinę vaikų dieną, moksleiviai su sprendėjais kalbėjosi apie švietimo ateitį. Vilniaus miestui įteikėme UNICEF Vaikams draugiško miesto-kandidato ženklą, parengėme rekomendacijas ir pasiūlymus Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje ketinančioms dalyvauti savivaldybėms, adaptavome savarankiško mokymosi apie vaiko teises video medžiagą, į lietuvių kalbą išvertėme UNICEF metodinę priemonę „Vaikų dalyvavimo ir poveikio vadovas“, o mažiesiems vaikams pasiūlėme nuotaikingą video pamokėlę „Visi turime teises“.