Apsaugome vaikus,
kai įvyksta nelaimė

Pradinis » Mūsų veikla » Veiklos sritys: » Stichinės nelaimės

Stichinės nelaimės atveju labiausiai nukenčia vaikai

Ar tai būtų potvynis, žemės drebėjimas ar uraganas, daugybė vaikų praranda viską – savo namus, savo šeimas, net savo gyvybes. Nelaimių metu vaikai yra ypač pažeidžiami, jiems iškyla daugybė kitų pavojų – pradedant ligomis ir prasta mityba, baigiant smurtu ir išnaudojimu.

Keičiantis mūsų klimatui, didelį pavojų vaikams kelia vis dažnėjančios stichinės nelaimės, maisto krizės ir kintantys lietaus sezonai. Vaikai, jau gyvenantys skurde ir patiriantys smurtą, yra ypač pažeidžiami.

Potvynio užtvindytoje gatvėje šalia savo namų Nucleo 38 gyvenvietėje (Bolivija) užsikabinęs už atbrailos berniukas bando išsilaikyti virš vandens.
UNICEF/Abramson

KLIMATO KAITA YRA BESITĘSIANTI NELAIMĖ

0

500 mln. vaikų gyvena labai didelę potvynių riziką turinčiose vietovėse

Stichinių nelaimių zonose UNICEF ateina į pagalbą

UNICEF stichinių nelaimių teritorijose vaikams tiekia visokeriopą pagalbą – užtikrina švaraus geriamo vandens tiekimą ir tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimą, vaikų maitinimą, mokymąsi, psichologinę pagalbą, organizuoja pavojingų ligų protrūkio prevenciją.

UNICEF darys viską, ką reikia užtikrinant, jog pavojuje atsidūrę vaikai sulauktų jiems reikalingos pagalbos ir išliktų saugūs bei stiprūs – rūpinamės, kad vaikai gautų būtiną paramą ir reikiamus išteklius, kurie padėtų atstatyti jų gyvenimus ilgalaikėje perspektyvoje.

UNICEF pasirengęs veikti prieš įvykstant stichinėms nelaimėms, joms atsitikus ir likviduojant jos pasekmes – tiek ilgai, kiek vaikams reikės. Padėdami stichinių nelaimių paveiktoms bendruomenėms suprasti, kaip elgtis įvykus nelaimei, gelbstime vaikų gyvybes.

Pavyzdys – Papua Naujojoje Gvinėjoje UNICEF mokyklose organizavo pasiruošimo ekstremalioms situacijoms mokymus, moksleivius ir mokytojus mokė tinkamai elgtis ištikus nelaimei. Jei 2014 m. Goroka mieste įvykus didžiuliam žemės drebėjimui tūkstančiai moksleivių ir mokytojų panikuodami bėgo iš mokyklos pastato rizikuodami patikri sužalojimus, tai kito žemės drebėjimo metu mokiniai iš klasių nebebėgo – slėpėsi po suolais, atsistojo prie sienų ir taip apsisaugojo nuo krentančių nuolaužų.

Dešimtmetis Nellie Koko su bendramoksliais žemės drebėjimo metu.
UNICEF Papua Naujoji Gvinėja/2014/Alcock

Siaučiant taifūnui Haiyan žmonės labai išsigando, buvo daug sužeistų. Dabar jaučiuosi laiminga... ne taip, kaip anksčiau.

Keturiolikmetė filipinietė Marija.