Jemenas:
karas vaikų gerovės sąskaita

Pradinis » Jemenas: karas vaikų gerovės sąskaita

„Prieš daugiau nei šešerius metus suaugusieji Jemene pradėjo karą. Tai jie padarė žinodami, kokios baisios yra smurtinio konflikto pasekmės vaikams. Dėl dabar jau septintus metus trunkančio karo Jemene kilo didžiausia pasaulyje humanitarinė krizė, kurią dar labiau paaštrino COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmės“, – JT saugumo tarybos posėdyje dėl padėties Jemene 2021 m. rugpjūčio 23 d. akcentavo UNICEF vadovė H. Fore.

„Tokios būtiniausios paslaugos, kaip sveikatos apsauga, sanitarija ir švietimas, kurios yra gyvybiškai svarbios, norint teikti humanitarinę pagalbą, yra itin pažeidžiamos ir nedaug trūksta, kad jų teikimas visiškai sužlugtų. Didelį susirūpinimą kelia visuotinis saugaus gerti vandens ir pakankamo jo kiekio trūkumas. Savo namus priversti palikti žmonės yra labai pažeidžiami dėl fronto linijose besitęsiančių vandens tiekimo sutrikimų.

Būtina pažymėti, kad Jemeno ekonomikos būklė yra bauginančiai prasta. Bendrasis vidaus produktas (BVP) nuo 2015 m. krito 40% – dėl to sunyko darbo vietos ir mažėjo šeimų pajamos. Maždaug ketvirtis šalies gyventojų, įskaitant gydytojus, mokytojus, slaugytojus, gyvena iš valstybės tarnautojų atlyginimų, kurie mokami nereguliariai arba visai nėra mokami. Maisto Jemene yra, tačiau negalintiems jo įpirkti gresia badas.“

„Būti vaiku Jemene reiškia matyti, kaip tavo tėvai iš paskutiniųjų stengiasi aprūpinti šeimą maistu, kad netektų badauti. Tai reiškia, kad jeigu tau pasisekė ir tu gali lankyti mokyklą, pakeliui tave gali pakirsti kulka, tu gali žūti nuo sprogimo arba užlipęs ant minos."

UNICEF vadovė Henrietta Fore

„Šiandien humanitarinės pagalbos tam, kad išgyventų, Jemene reikia 21 mln. gyventojų, tarp kurių 11,3 mln. vaikų. 2,3 mln. vaikų yra stipriai nusilpę nuo ūmaus mitybos nepakankamumo – net 0,4 mln. nuo alkanavimo nusilpusių jaunesnių nei 5 m. vaikų patiria didelę mirties riziką. Virš 10 mln. vaikų ir ~5 mln. moterų neturi galimybės naudotis būtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Jemene kas 10 minučių dėl išvengiamų priežasčių (pvz. nepakankamos mitybos ar skiepais pagydomų ligų) miršta vaikas.

UNICEF deda visas pastangas padedant vaikams įveikti šiuos išbandymus. Dirbdamas petys į petį su partneriais, UNICEF užtikrina galimybes šioje šalyje vaikams naudotis švariu vandeniu ir sanitarija, sveikatos priežiūros, maitinimo, apsaugos ir švietimo paslaugomis. UNICEF Jemenui tiekia vakcinas ir padeda išsilaikyti svarbiausiems sveikatos priežiūros centrams ir ligoninėms. Reaguojant į COVID-19 kas 3 mėn. 1,5 milijonams namų ūkių (~9 mln. gyventojų) UNICEF teikia piniginę paramą, skirtą tenkinti būtiniausius poreikius. UNICEF Jemene padeda kovoti su alkanavimu, remdamas virš 4 tūkst. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų ir 100 gydomosios mitybos centrų. UNICEF padeda atkurti sugriautų mokyklų darbą ir finansuoja mokinių egzaminavimo priemones.

Tačiau viso to tikrai nepakanka, turint omenyje, kokio dydžio humanitarinės pagalbos reikia nesiliaujant smurtui. Jemenas importuoja praktiškai viską, įskaitant humanitarinius reikmenis. Chudaidos oro uostas privalo būti atidarytas, kad per jį į šalį galėtų būti įvežamos plataus vartojimo prekės ir kuras. Jeigu gyvybiškai svarbus importas toliau bus ribojamas, milijonams žmonių gresia badas.

Jemeno vaikams yra būtina visapusiška ir tvari taika. Konflikto šalys privalo derybomis kartu pasiekti politinį sprendimą, daugiausiai dėmesio skiriant vaiko teisėms ir jų užtikrinimui. Tik tada vaikai galės pamiršti šį košmarą ir viltingai puoselėti ateities svajones“, – pabrėžė UNICEF vadovė H. Fore.

UN0318650/ Jemenas

Viena sunkiausių 7 metus besitęsiančio karo Jemene pasekmių – sutrikdytas vaikų ugdymas. Dėl nesibaigiančių konfliktų ir skurdo virš 2 mln. mokyklinio amžiaus vaikų neturi galimybės lankyti mokyklų – t.y. dvigubai daugiau nei konflikto pradžioje 2015 metais.

„Mokslo prieinamumas yra viena pagrindinių kiekvieno vaiko teisių, įskaitant mergaites, pabėgėlius, neįgaliuosius,” – teigia UNICEF atstovas Jemene Philippe Duamelle. „Tebevykstantis konfliktas sukrečiančiai veikia visas vaikų gyvenimo sritis, tačiau galimybė mokytis įneša į vaiko gyvenimą stabilumo net ir gyvenant pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis, užkerta kelią įvairaus pobūdžio vaikų išnaudojimui. Pasirūpinti, kad vaikai lankytų mokyklas, yra kritiškai svarbu ne vien dėl jų pačių, bet ir viso Jemeno ateities.”

Mokyklos nelankymo pasekmės yra itin skaudžios: mergaitės prievarta ištekinamos ir lieka įkalintos nepritekliuje. Tiek mergaitės, tiek berniukai tampa itin lengvomis aukomis priverstiniam darbui ar net užverbuojami dalyvauti kariniuose konfliktuose – tokių vaikų Jemene per pastaruosius 6 metus buvo daugiau nei 3,6 tūkst.

Negana to, dėl vykstančių konfliktų du trečdaliai mokytojų Jemene – daugiau nei 170 tūkst. – jau daugiau nei 4 metus negauna reguliaraus atlyginimo. Dėl to dar 4 mln. vaikų gresia netekti galimybės mokytis, nes mokytojai meta darbą ir ima ieškoti kitų būdų išlaikyti savo šeimas.

Mokslo nebaigę vaikai tampa įkalinti skurde. Tie, kurių ugdymą sutrikdė negauta pagalbą, vargu ar pajėgs dar kada grįžti į mokyklos suolą. Dėl Jemeną alinančių konfliktų ir itin pablogėjusios švietimo padėties COVID-19 pandemijos kontekste pasekmės vaikų mokymuisi, fizinei ir psichologinei sveikatai gresia būti itin skaudžios.

Vaikų situacija Jemene labai sunki:

 • nuo karinių kovų pradžios 2015 m. kovą iki 2021 m. spalio Jemene žuvo ar buvo suluošinti daugiau nei 10 tūkst. vaikų;
 • net 4 iš 5 vaikų reikalinga humanitarinė pagalba, o tai daugiau nei 11 mln. mažamečių;
 • 400 tūkst. vaikų kenčia nuo neprievalgio;
 • 15 mln. Jemeno gyventojų (iš kurių 8,5 mln. vaikai) neturi tinkamų sanitarinių sąlygų, priėjimo prie saugaus vartoti vandens;
 • dėl nesiliaujančių karinių konfiktų 1,7 mln. vaikų teko palikti savo namus ir migruoti šalies viduje.

UNICEF prisideda visomis išgalėmis:

 • remia vaikų gydymą nuo stipraus neprievalgio 4 tūkst. pirmosios pagalbos įstaigų ir 130 terapeutinio maitinimo centrų;
 • kas tris mėnesius perveda išgyvenimui būtiną piniginę paramą 1,5 mln. šeimų – taip padedame 9 mln. Jemeno gyventojų;
 • 5 mln. gyventojų suteikė prieigą prie švaraus geriamo vandens;
 • COVAX iniciatyvos rėmuose Jemenui tiekia vakcinas nuo COVID-19;
 • labiausiai pažeidžiamiems vaikams, ypač karo suluošintiems, teikia psichosocialinę paramą, juos moko apie minų grėsmes ir teikia tiesioginę paramą;
 • apmoko ir dislokuoja tūkstančius sveikatos priežiūros darbuotojų, kurių dėka daugiau nei 2 mln. kaimo vietovėse gyvenančių žmonių gauna priėjimą prie sveikatos priežiūros paslaugų;
 • vien 2021 m. UNICEF dėka prieiga prie formalaus ir neformalaus ugdymo suteikta 620 tūkst. vaikų.

Kariniai konfliktai nesiliauja, tad ir darbas Jemeno žmonių ir ypač vaikų labui privalo tęstis. Tam, kad pasiektume kuo daugiau vaikų, reikalingi didžiuliai finansiniai ištekliai. Jūsų paramos dėka padedame Jemeno vaikams ir prisidėti prie jų šviesesnės ateities kūrimo.