Kiekvienas vaikas
nusipelnė
kokybiško švietimo

Pradinis » Mūsų veikla » Veiklos sritys: » Švietimas

Galimybė mokytis gali pakeisti vaiko gyvenimą

Kiekvienas vaikas, nepaisant jo lyties, rasės ar kilmės, turi teisę į švietimą. UNICEF nori matyti pasaulį, kuriame visi vaikai mėgaujasi šia teise.

UNICEF remia inovatyvias programas, kurios suteikia galimybę mokytis labiausiai pažeidžiamiems vaikams. Mes padedame šalių vyriausybėms, bendruomenėms ir tėvams užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų privalomą, nemokamą ir kokybišką švietimą – net konfliktų ar stichinių nelaimių metu.

Kiekvienais metais mes padedame milijonams vaikų įgyti išsilavinimą. Pavyzdžiui, suteikdami reikiamas mokymosi priemones, vadovėlius, įkurdami specialias mokymuisi tinkamas erdves konfliktų ir stichinių nelaimių paliestuose regionuose.

Žaidžiantis berniukas Unicef įkurtoje vaikams draugiškoje erdvėje Makedonijoje.

Unicef/Klincarov

MES PADEDAME VAIKAMS MOKYTIS

0

2019 metais UNICEF suteikė 148,811 mokymosi priemonių rinkinius mokykloms 57-iose šalyse

Tačiau milijonai vaikų vis dar nelanko mokyklos

Kiekvieną dieną, daugiau nei 59 miljonai vaikų nelanko pradinės mokyklos. Be išsilavinimo, vaikai negali mokytis, žaisti ar pilnavertiškai vystytis. Dar daugiau, tokie vaikai neretai tampa pigiu darbo jėgos šaltiniu, dirba pavojingomis sąlygomis, dažnai serga.

Dažniausiai mokyklos nelanko labiausiai pažeidžiami vaikai – skurstantys, etninėse mažumose gyvenantys ar neįgalūs vaikai. Dauguma iš šių pažeidžiamų vaikų yra mergaitės.

Konfliktai ir stichinės nelaimės gali turėti didžiulę neigiamą įtaką vaikų švietimui. Tuo metu, kai vaikų gyvenimai apsiverčia aukštyn kojomis, mokyklos lankymas tampa dar svarbesnis, nes ji suteikia saugumo ir vilties. Kai mokyklos sugriaunamos ar užimamos ginkluotujų pajėgų, vaikai tampa sprogmenų taikiniais, patiria didžiulį smurtą ir išnaudojimą.

Net kai vaikai lanko pradinę mokyklą, 38 milijonai vaikų palieka ją nemokėdami skaityti, rašyti ar skaičiuoti.

Dažnai konfliktų metu mokyklos yra sugriaunamos. Unicef/Diffidenti

Kai būsiu didelis berniukas ir baigsiu mokyklą, anglų kalbos ir matematikos mokėjimas padės man tapti gydytoju.

MODU UMAR, 13

Modu istorija

Modu yra 13 metų. „Norėjau verkti, kai mačiau kitus vaikus su uniformomis ir kuprinėmis einančius į mokyklą“, pasakoja jis.

Modu ir jo šeima pabėgo iš Monguno Nigerijoje po to, kai miestas buvo užpultas Boko Haram. Šeimai buvo per daug pavojinga pasilikti savo namuose ir Modu teko praleisti mokyklą keletą mėnesių.

Šiandien Monguno mieste yra šiek tiek saugiau ir pabėgusios šeimos, tokios kaip Modu, galėjo grįžti į savo miestą. Tačiau jos vis tiek yra priverstos ieškoti saugesnių vietų apsistoti. Dauguma mokyklų buvo paverstos laikino prieglobsčio stovyklomis.

Įprasta mokyklų veikla tokiomis sąlygomis atrodė nebeįmanoma, tačiau padedant UNICEF keturios klasės Monguno centrinėje pradinėje mokykoje vėl buvo atidarytos ir Modu gali toliau lankyti mokyklą.

Vaikams draugiškos mokyklos

UNICEF padeda užtikrinti, kad vaikai gautų ne bet kokį, o kokybišką švietimą.

Mes dirbame su šalių vyriausybėmis ir bendruomenėmis, kad būtų panaikinti trukdžiai vaikams lankyti mokyklas ir užtikrinta, kad kiekvienos mokyklos ašis būtų vaikai, kad jos būtų saugios ir besirūpinančios vaikų sveikata. Kitaip tariant, mokyklos turi būti draugiškos vaikams.

Nelaimių atveju, mes padedame įkurti laikinas mokyklas ir vaikams draugiškas erdves, kad vaikai ir toliau galėtų žaisti ir mokytis, kad vaikai galėtų gauti paramą, leisiančią atsigauti po patirtų traumų.