ODI ir UNICEF ataskaitoje teigiama, kad visuotinės išmokos vaikams yra būtinos norint sumažinti skurdą

Pradinis » Naujienos » ODI ir UNICEF ataskaitoje teigiama, kad visuotinės išmokos vaikams yra būtinos norint sumažinti skurdą

Didėjant ekonominiam nuosmukiui, kurį sukėlė COVID-19, investicijos į socialinės apsaugos sistemas yra labai svarbios siekiant apsaugoti šeimas nuo didelio nepritekliaus ir finansinių sunkumų.

2020 m. birželio 17 d., NIUJORKAS. Kaip teigiama naujame paskelbtame Užjūrio vystymosi instituto ir UNICEF pranešime, visuotinės išmokos vaikams, tokios kaip negrąžintinos subsidijos ar mokesčių grąžinimas, yra labai svarbios kovojant su vaikų skurdu, tačiau jas gali pasiūlyti tik 1 iš 10 pasaulio šalių.

Ataskaitoje „Visuotinės išmokos vaikams: politinės problemos ir galimybės“ pabrėžiama, kad vidutines pajamas gaunančių šalių vaikams skiriamos visuotinės piniginės išmokos, sudarančios vos 1 procentą BVP, leistų 20 proc. sumažinti visų gyventojų skurdo lygį.

15-oje dideles pajamas gaunančių šalių vien dėl visuotinių išmokų vaikams vidutiniškai 5 procentiniais punktais sumažėjo vaikų skurdas. Įrodyta, kad visuotinės išmokos vaikams sumažina nepriteklių, pagerina bendrą vaikų gerovę, sveikatą, švietimą, aprūpinimą maistu, produktyvumą, o pasiekus pilnametystę – galimybes prisidėti prie savo visuomenės ir ekonomikos.

„Investicijos į vaikus ne tik keičia pačių vaikų gyvenimą, bet ir duoda didelius dividendus jų bendruomenėms ir visai visuomenei“, – sakė UNICEF vykdomoji direktorė Henrietta Fore. „Dabar labiau nei bet kada, kai ekonominis nuosmukis dėl COVID-19 grasina nubraukti daugelio metų pažangą mažinant skurdą, visuotinės išmokos vaikams gali būti labai veiksminga priemonė. Išmokos gali apsaugoti pažeidžiamas šeimas nuo didėjančio skurdo ir nepritekliaus, o kartu išgelbėti šalis nuo pražūtingų socialinių ir ekonominių veiksnių.“

Išmokas mokant visiems, sumažėja rizika dėl įvairių apribojimų negauti finansinės paramos toms šeimoms, kurioms jos ypač reikia, be to, pašalinama klaidų tikimybė. Kai socialinės apsaugos programos, tokios kaip piniginės išmokos ar mokesčių grąžinimas, taikomos visuotinai, nebelieka visuomenėje susiformavusio neigiamo požiūrio į paramos gavėjus.

„Visuotinės išmokos vaikams labiausiai padeda mažinti skurdą, o kartu skatina socialinę sanglaudą ir visuomenės palaikymą socialinei apsaugai. Šalyse, kuriose taikomos visuotinės išmokos vaikams, jos yra kertinis nacionalinės socialinės politikos sistemos ramstis ir yra veiksmingos didinant socialinę apsaugą krizių metu“, – sako Sara Pantuliano, ODI vykdomoji direktorė.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad svarbu, jog piniginių išmokų programos nemažintų darbingo amžiaus gyventojų dalyvavimo apmokamame darbe. Piniginės išmokos tėvams padeda subalansuoti darbo ir šeimos poreikius.

Ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad norint išplėsti pašalpų vaikams ir šeimoms schemas, reikia tai laikyti nacionaliniu prioritetu, be to, būtinas ir tarptautinis solidarumas. Tai ypač aktualu šalims su mažesnėmis pajamomis, dideliu gyventojų skaičiumi ir ribotu biudžetu dėl COVID-19. Ataskaitoje dar pabrėžiama, kad be visuotinių išmokų vaikams turi veikti visapusiškos socialinės apsaugos sistemos ir kokybiškos socialinės paslaugos, įskaitant sveikatos priežiūrą ir švietimą.

Čia taip pat išdėstyti principai, kaip su išmokomis pasiekti visus – paminėti būdai, kaip mažas pajamas gaunančios šalys gali skirti išmokas ir naujagimiams bei užtikrinti, kad paramą gautų visos amžiaus grupės. Norint, kad visuotinių išmokų vaikams sistema veiktų, reikia, kad tai būtų įtvirtinta įstatymais ir politika, būtina stiprinti administracinius ir finansavimo pajėgumus bei plėsti politinę ir visuomeninę paramą.

Ataskaitą galite rasti čia: https://www.unicef.org/reports/universal-child-benefits-2020

 

Užjūrio vystymosi institutas

Užjūrio vystymosi institutas (ODI) yra nepriklausoma pasaulinė idėjų kūrimo grupė, siekianti sukurti tvarų ir taikų pasaulį, kuriame klestėtų kiekvienas žmogus. Pasitelkiame mokslinius tyrimus, partnerystę, įrodymus bei idėjas ir sprendžiame iškilusius iššūkius, ieškome sprendimų ir diegiame pokyčius.

Norėdami daugiau sužinoti apie ODI tyrimus, apsilankykite svetainėje www.odi.org.