Europos vaiko garantijos Lietuvoje

giluminė analizė ir politikos trumpraštis

Pradinis » Europos vaiko garantijos Lietuvoje: giluminė analizė ir politikos trumpraštis

2021 m. Europos Komisija pradėjo įgyvendinti „Europos vaiko garantijų“ sistemą – tai EK iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad pažeidžiamiausi Europos Sąjungos vaikai turėtų galimybę naudotis sveikatos apsaugos, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo paslaugomis, tinkamu būstu ir tinkama mityba, ir pilnai užtikrinti vaiko teisių įgyvendinimą Europoje. 

Europos Komisija bendradarbiauja su UNICEF įgyvendinant Europos vaiko garantijų III parengiamųjų veiksmų etapą, kuriuo siekiama pademonstruoti vaiko garantijų įgyvendinimo galimybes septyniose atrinktose ES valstybėse narėse. Ši 24 mėnesių trukmės bandomoji programa „Vaiko garantijų testavimas ES valstybėse narėse“ skirta išplėtoti Europos vaiko garantijų sistemą ES lygmeniu, pademonstruoti novatoriškus metodus bei parengti nacionalinius veiksmų planus, skirtus vaikų skurdui mažinti ir sisteminei nepalankiai vaikų padėčiai spręsti Bulgarijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Kroatijoje. Programos įgyvendinimą Lietuvoje prižiūri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaujamas tarpinstitucinis komitetas.  

Įgyvendinant III etapą Lietuvoje, buvo atlikta giluminės politikos analizė, kurios bendras tikslas yra padėti vyriausybei parengti, įgyvendinti ir vertinti Europos vaiko garantijų sistemą (EVGS). Giluminė analizė pateikia informacijos ir įrodymų bazę, kuri būtina vyriausybei rengiant įrodymais pagrįstus ir informuotus Europos vaiko garantijų nacionalinį veiksmų planą. Atliekant šią giluminę analizę, išnagrinėta politika, paslaugos, biudžetai ir mechanizmai, skirti spręsti kliūtis, trukdančias vaikams naudotis jiems skirtomis paslaugomis, ir nepatenkintų vaikų poreikių klausimus penkiose EVGS teminėse srityse: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, švietimas, sveikata, mityba ir būstas. Atliekant giluminę analizę, remtis jos metu atliktos išsamios literatūros analizės, interviu ir konsultacijų su interesuotomis šalimis duomenimis buvo suformuluotas Politikos trumpraštis (angl. policy brief) „Europos vaiko garantijų veiksmų plano Lietuvoje pagrindai“. 

Čia galite susipažinti su pagrindiniu analizės dokumentu „Giluminė politikos, programų, paslaugų, biudžeto ir mechanizmų, skirtų kovoti su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje analizė“ lietuvių ir anglų kalba, taip pat EVGS įgyvendinimo Lietuvoje giluminės analizės metu atlikta „Literatūros apžvalga“ lietuvių ir anglų kalba, bei politikos trumpraščiu „Europos vaiko garantijų veiksmų plano Lietuvoje pagrindai“ lietuvių ir anglų kalba