Vaikams draugiškų miestų projektas

Pradinis » Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra

Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra 

Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas (UNICEF Lietuva) įgyvendina Šiaurės šalių ministrų tarybos remiamą projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra“. 

Projektu „Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra“ siekiama sukurti Šiaurės ir Baltijos šalių UNICEF nacionalinių komitetų, dalyvaujančių Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje, bendradarbiavimo tinklą. UNICEF daugelyje pasaulio šalių vykdoma Vaikams draugiškų miestų iniciatyva remia savivaldybes ir kitas vietos suinteresuotąsias šalis, skatinančias vaikų teises ir vaikų gerovę savo miestuose ir bendruomenėse, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos nuostatas paverčiant konkrečiais ir pamatuojamais rezultatais vaikams. 

Įgyvendindami šį projektą UNICEF nacionaliniai komitetai dalinsis savo geriausios praktikos žiniomis plėtojant UNICEF vaikams draugiškų miestų iniciatyvą Šiaurės šalyse su Baltijos ir Šiaurės šalių partneriais, leidžiančiais plėsti šį veiklos modelį regione, keistis žiniomis kuriant nacionalines programas, orientuotas į vaiko teisių ir vystomąjį švietimą, vaikų ir jaunimo įtraukimą stiprinant organizacinius gebėjimus. 

Projekto metu organizuojami nuotoliniai susitikimai, patirties mainai ir konferencijos, dalinamasi metodikomis ir mokymo medžiaga ir vadovėliais, siekiant padėti UNICEF Lietuvoje koordinuoti mūsų šalies „Vaikams palankaus miesto“ statuso siekiančių miestų ir bendruomenių bei Šiaurės šalių savivaldybių pastangas prisijungti prie Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos. 2019 m. į UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą Lietuvoje įsitraukė Vilniaus, Kauno ir Alytaus miestų savivaldybės. 

Projektą iš dalies finansuoja Šiaurės šalių ministrų tarybos Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa