Vaikams
draugiškų
miestų
iniciatyva -
kas tai?

Pradinis » Vaikams draugiškų miestų iniciatyva – kas tai?

Kas yra vaikams draugiškas miestas?

Vaikams draugiškas miestas – tai miestas, miestelis, bendruomenė ar bet kuri kita vietos valdymo sistema, siekianti pagerinti savo jurisdikcijoje esančių vaikų gyvenimą, įgyvendindama jų teises, kaip numatyta JT Vaiko teisių konvencijoje. Tai yra gyvenamoji aplinka, kuriuose vaikų nuomonė, poreikiai, prioritetai ir teisės yra neatsiejama viešosios politikos, programų ir sprendimų dalis.

Apskritai, tai miestas, miestelis ar bendruomenė, kurioje vaikai:

  • yra apsaugoti nuo išnaudojimo, smurto ir prievartos,
  • gauna gerą gyvenimo pradžią, auga sveiki ir prižiūrimi,
  • turi galimybę naudotis kokybiškomis socialinėmis paslaugomis,
  • patiria kokybišką, įtraukų ir dalyvaujamąjį švietimą ir įgūdžių ugdymą,
  • išreiškia savo nuomonę ir daro įtaką jiems svarbiems sprendimams,
  • dalyvauja šeimos, kultūros, miesto ir (arba) bendruomenės ir socialiniame gyvenime,
  • gyvena saugioje ir švarioje aplinkoje su galimybe naudotis žaliosiomis erdvėmis,
  • gali susitikti su draugais, turi erdves žaidimams ir pramogoms,
  • turi lygias galimybes gyvenime, nepaisant jų etninės kilmės, religijos, pajamų, lyties ar gebėjimų.

Nors pagrindinė atsakomybė užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos vaikų teisės, tenka vyriausybėms/valstybei, kiti suinteresuotieji subjektai, tokie kaip pilietinės visuomenės organizacijos, privatusis sektorius, akademinė bendruomenė ir žiniasklaida, patys vaikai, taip pat turi atlikti svarbų vaidmenį kuriant vaikams palankius miestus.

Vaikams draugiškų miestų iniciatyva (angl. Child Friendly Cities Initiative, CFCI) – tai UNICEF vadovaujama iniciatyva, kuria remiamos miestų savivaldybės, siekiančios įgyvendinti vaikų teises vietos lygmeniu. Tai tinklas, jungiantis ne tik pilietinės visuomenės organizacijas bei verslus, bet taip pat įtraukiantis akademinę bendruomenę, žiniasklaidą ir, svarbiausia, pačius vaikus, kurie nori, kad jų miestai ir bendruomenės taptų draugiškesni vaikams.

Norėdami sužinoti daugiau, atsisiųskite į lietuvių kalbą išverstus trumpą Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos brošiūrą ir  Vaikams draugiškų miestų ir bendruomenių vadovą.

Islandijos UNICEF metodinė priemonė „Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos Vadovo gidas
Islandijos UNICEF metodinė priemonė „Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos Vadovo ir iniciatyvinės grupės funkcijos
Suomijos UNICEF pagalbinė priemonė „Vaikams draugiško miesto Vantaa veiksmų planas 2022-23

Švedijos UNICEF metodinė priemonė „Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos Vadovas

Pasaulinei vaikų dienai paminėti skirtos konferencijos įrašas.

Renginio paminėti Vilniaus miesto tapimą Vaikams draugišku miestu – kandidatu įrašas.

Atėjo laikas ne tik vaikams duoti tai, kas jų vaikystę ir edukaciją daro geresnėmis, bet ir pasiimti iš vaikų tai, ko dažnai nebeturi suaugę – pastabumą detalėms, fantaziją ir drąsą kurti. Šis bendradarbiavimas būtent tai ir leis įgyvendinti.
Vilniaus meras Remigijus Šimašius.