Šiaurės šalių patirtys

Suomijos ir Islandijos kolegos dalijosi patirtimi
vystant UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą

Pradinis » Suomijos ir Islandijos kolegos dalijosi patirtimi vystant Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą

2022 m. rugsėjo mėn. UNICEF Lietuva Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą koordinuojantys specialistai vyko į trumpalaikes stažuotes semtis patirties pas kolegas Suomijos ir Islandijos nacionalinius komitetus.

Suomijos UNICEF nacionalinio komiteto specialistai Lietuvos atstovus pasakojo apie lėšų rinkimo ir partnerysčių su privataus sektoriaus veikėjais organizavimą, savanorių tinklą bendruomenėse, darbą su mokyklose besimokančiais vaikais organizuojant vaiko teisų ir vystomojo švietimo veiklas, ugdant pilietiškumą ir įsitraukiant į lėšų telkimą padedant sunkiose sąlygose gyvenantiems bendraamžiams įvairiose pasaulio šalyse. UNICEF Suomijos komiteto Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos (VDMI) koordinavimo komanda išsamiai papasakojo apie metodines nuostatas tinkamai lydint savivaldybes VDM miestų ciklo veiklose, naudojant tam tikslui sukurtą bendradarbiavimo ir duomenų stebėsenos platformą. Lietuvos specialistai lankėsi neseniai Vaikams draugiško miesto iniciatyvą įgyvendinti pradėjusioje Helsinkio savivaldybėje, sužinojo apie vaikams palankių priemonių integravimą į strategines savivaldybės programas ir jų valdymą. Taip pat susipažinome su Vantaa miesto gerąja patirtimi įgyvendinant vaikams draugiškas paslaugas, integruojant tautines mažumas ir organizuojant atvirąjį ir įtraukųjį ugdymą ikimokyklinio ugdymo grandyse.

Islandijoje Lietuvos specialistai turėjo galimybę dalyvauti Vaikų dalyvavimo ir įtraukimo specialistų konferencijoje, išgirsti apie konkrečius įvairių Islandijos savivaldybių projektus įtraukiant vaikus į sprendimų priėmimą jiems svarbiais klausimais, diskutuoti apie iššūkius pasiekiant ir įtraukiant įvairių grupių vaikus ir jaunimą. Hafnarfjorduro savivaldybėje Lietuvos specialistai susipažino su ankstyvosios prevencijos projektu „The Brigde“, užtikrinančiu koordinavimą tarp skirtingų paslaugų tiekėjų, savivaldos valdymo grandžių, tėvų ir bendruomenės teikiant pagalbą sunkumus patiriantiems vaikams anksti identifikuojant jų priežastis ir juos sprendžiant. Kopavoguro savivaldybės Vaikas draugiško miesto iniciatyvos koordinatorius pasakojo apie sukurtą vaikų situacijos duomenų valdymo ir pažangos stebėjimo sistemą, supažindino su gerosios praktikos pavyzdžiu laikomais įvairius poreikius turintiems vaikams paslaugas teikiančius Emocinės sveikatos namais. Islandijos UNICEF Vaikams draugiško miesto iniciatyvos komanda supažindino su Islandijos Vyriausybės teikiama parama šiai iniciatyvai siekiant kad iki 2024 m. 80 proc. Islandijos vaikų gyventų Vaikams draugiško miesto iniciatyvoje dalyvaujančiose savivaldybėse, supažindino su VDMI savarankiško mokymosi turiniui skirto portalo Teachable skilties „UNICEF Akademian“ funkcijomis, VDMI dokumentacijos ir duomenų valdymu MS Teams platformoje.

Helsinkio VDMI pristatymas (angl. k.) Child Friendly Municipality Helsinki
Vantaa VDMI pristatymas (angl. k.) CFCI in Vantaa
Suomijos UNICEF VDMI duomenų valdymo platformos pristatymas (angl. k.) CFCI Finland Digital platform presentation
Suomijos UNICEF darbo mokyklose ir telkiant savanorius pristatymas (angl. k.) Presentation schools and volunteers UNICEF Finland
Trumpa vizito Suomijoje santrauka (angl. k.) Study visit UNICEF Finland
Trumpa vizito Islandijoje santrauka (angl. k.) Study visit UNICEF Iceland

Pažintiniai vizitai vyko įgyvendinant projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams draugiškų miestų iniciatyvos plėtra“, kurį remia Šiaurės ministrų tarybos Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa.