UNICEF pareiškė didelį susirūpinimą dėl naudojimosi vaikais ir jų atstūmimu prie Europos sienų

Pradinis » Press releases » UNICEF pareiškė didelį susirūpinimą dėl naudojimosi vaikais ir jų atstūmimu prie Europos sienų

2021 m. vaikai ne kartą atsidurdavo politinių ginčų ir nesutarimų dėl sienų, susijusių su išorinėmis ES ribomis, ginčų sūkuryje. Tokie įvykiai skatina priimti naujus įsipareigojimus ginti, saugoti vaikus ir rūpintis jų interesais.
UNICEF Specialioji koordinatorė, atsakinga už reagavimo į pabėgėlius ir migrantus Europoje klausimus, Afshan Khan

„Esame itin susirūpinę siaubinga padėtimi, su kuria imigrantų, prieglobsčio prašančių ir migrantų vaikai susiduria Europoje ir prie jos sienų“, – pareiškė UNICEF Specialioji koordinatorė, atsakinga už reagavimo į pabėgėlius ir migrantus Europoje klausimus, Afshan Khan.

„Pranešimai apie tai, kad vaikai gyvena baisiomis sąlygomis, yra atstumiami arba sulaikomi prie rytinių sienų, yra sukrečiantys, o tokiais veiksmais tiesiogiai pažeidžiama Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. Vaikai ir jų šeimos turi teisę prašyti prieglobsčio ir tikėtis, kad jų apsaugos poreikiai būtų įvertinami individualiai.

UNICEF pripažįsta valstybių narių suverenitetą, neteisėtos migracijos keliamus iššūkius ir būtinybę užtikrinti ne tik saugius ir tvarkingus sienų valdymo procesus, bet ir žmogaus bei vaiko teisių apsaugą. Kartu su kitomis Jungtinių Tautų agentūromis – Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru, Pabėgėlių agentūra ir Tarptautine migracijos organizacija – mes smerkiame atstūmimus, kur jie bebūtų vykdomi, kadangi jais pažeidžiama tarptautinė teisė ir keliama rizika vaikų gyvybei, neatsižvelgiant į geriausius jų interesus arba tą pavojų, su kuriuo jie susidurtų grąžinti ten, iš kur atvyko.

Visi turime iš naujo prisiimti politinius įsipareigojimus ginti ir saugoti visus vaikus Europoje, nepriklausomai nuo jų migrantų statuso. Migrantais vaikais neturėtų būti naudojamasi politiniais tikslais, o jų teisė saugiai prašyti prieglobsčio turi būti užtikrinama.

UNICEF yra pasirengusi bendradarbiauti su visų Europos Sąjungos, Rytų Europos ir Vakarų Balkanų šalių vyriausybėmis, JT tautų organizacijomis ir pilietine visuomene, kad būtų užtikrinta neatidėliotina humanitarinė pagalba, apsauga ir vaikams tinkantis būstas visiems prie tarptautinių sienų esantiems vaikams, kuriems to reikia, ir kviečia kuo skubiau priimti imigracijos reformos priemones, kuriomis būtų užtikrinamos vaikų teisės jų kilmės, tranzito ir paskirties šalyse.

Kartu mes galime – ir turime – užtikrinti, kad visur būtų suprantamos, saugomos ir puoselėjamos visų vaikų teisės. Vaikas yra vaikas. Bet kokiomis aplinkybėmis,“ – pabrėžiama UNICEF Specialiosios koordinatorės Afshan Khan pranešime.

2021 m. lapkričio 9 d., Ženeva

Pranešimo tekstas anglų kalba – už pagalbą išverčiant dėkojame bendrovei „Vertimai“.

Taip pat skaitykite pranešimą „Migrantų vaikų apgręžimas kelia susirūpinimą“