Migrantų vaikų apgręžimas kelia susirūpinimą

Pradinis » Press releases » Migrantų vaikų apgręžimas kelia susirūpinimą

Pastaruoju metu Lietuvai ir kaimyninėms regiono šalims patiriant hibridinio karo atakas šimtai migrantų bando neteisėtai kirsti valstybių sienas, o pasienio pareigūnai neteisėtai atvykstančius asmenis apgręžia ir išstumia atgal į valstybės, iš kurios patenkama, teritoriją.

Nerimą kelia žiniasklaidos pranešimai, jog tokiu būdu apgręžiamos ir šeimos su vaikais. Pranešimų įrašuose ir nuotraukose matyti, kad vaikai ir jų šeimos, jau atsidūrę mūsų valstybės teritorijoje, yra per sieną sugrąžinami į Baltarusiją juos paliekant be pagalbos ar paramos. Šaltu darganotu oru paliekant šeimas su vaikais miškuose neužtikrinant jų svarbiausių poreikių tenkinimo bei medicininės pagalbos yra keliama tiesioginė grėsmė jų sveikatai ir gyvybei.

Suprantant valstybių prerogatyvą reguliuoti nepiliečių atvykimą ir buvimą savo teritorijose juos apgręžiant ir grąžinant į atvykimo ar kilmės šalis, valstybės vis tik privalo paisyti tarptautinės teisės reikalavimų užtikrinti vaikų teisių apsaugą savoje teritorijoje ir nestumti vaikų į jiems nesaugias sąlygas – to reikalauja Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 2 straipsnis.

JT Vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuva ratifikavo 1995 m., tikslas yra apsaugoti silpniausius mūsų visuomenės narius – vaikus – nuo smurto, žiaurumo, kankinimų ir nežmoniško elgesio. Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis nurodo, visuose su vaikais susijusiuose veiksmuose, kuriuos atlieka valstybinės ar privačios gerovės tarnybos, teismai, administracinės institucijos ar įstatymų leidžiamosios institucijos, prioritetas turi būti teikiamas geriausiai vaiko interesų apsaugai.

Konvencijos 22 straipsnyje nurodoma: valstybės dalyvės turi imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų deramą apsaugą ir humanitarinę pagalbą vaikui, norinčiam gauti pabėgėlio statusą arba laikomam pabėgėliu pagal taikytiną tarptautinę arba vidaus teisę ir nustatytą tvarką, nepriklausomai nuo to, ar jį lydi, ar nelydi jo tėvai ar koks nors kitas asmuo.

UNICEF yra susirūpinusi dėl praktikos, nes vaikai apgręžiami pernelyg greitai vos jiems kirtus valstybės sieną, neužtikrinant jiems galimybės veiksmingai pasinaudoti tarptautine apsauga, teise būti negrąžintais ar teise į sprendimą grąžinti peržiūrėjimą.

Europos Žmogaus teisių teismas pasisakė prieš atstūmimo (push-back) praktiką dėl esminių žmogaus teisių pažeidimų grėsmės šalyje, į kurią žmonės išstumiami. Atstūmimo praktika vaikams kelia esminius pavojus tapti kontrabandos ir prekybos žmonėmis aukomis arba prarasti laisvę.

UNICEF primena valstybėms, kad atvejai kai užsieniečių grupės išstumiamos be pagrįsto ir objektyvaus individualaus tokios grupės nario atvejo nagrinėjimo yra kvalifikuojami kaip pagal tarptautinę teisę draudžiamas kolektyvinis išsiuntimas. UNICEF pasisako prieš atstūmimo praktiką – vietoj to vaikams turi būti suteikta galimybė veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis prašyti tarptautinės apsaugos.

Valstybės neturėtų grąžinti prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių vaikų į šalį, kurioje nėra pakankamų garantijų, kad vaikas nesusidurs su realia rizika būti vėliau išvežtas į kilmės šalį, iš kurios bėgo, jam nėra grėsmės būti įkalintam, kankinam, patirti nežmonišką ir žeminantį elgesį, tapti prekybos žmonėmis arba išnaudojimo auka. Grąžinant būtina įsitikinti, kad vaikas turės galimybę pasinaudoti teisinga ir vaikams jautraus prieglobsčio procedūra, jam bus suteiktas tinkamas apgyvendinimas, humanitarinė pagalba, apsauga ir galimybė naudotis pagrindinėmis teisėmis.

Statistiniai duomenys rodo, tarp neteisėtai Lietuvos sieną kirtusių migrantų kas penktas yra nepilnametis, jų tarpe yra ir ypač pažeidžiamų kūdikių bei vaikai iki 9 m. (VSAT duomenimis tarp 4220 neteisėtų migrantų Lietuvoje buvo 507 tokio amžiaus vaikai). Tarp daugybės faktorių, verčiančių šeimas su vaikais migruoti į kitas šalis, yra kariniai konfliktai, didelis skurdas, klimatinės negandos, diskriminacija, prievarta ar siekis vaikams užtikrinti jų svarbiausias teises, tam tarpe į sveikatą ir mokslą.

Plačiau žr. UNICEF Advocacy Brief- Return and Border Control „Pabėgėliai ir migrantai vaikai Europoje –  UNICEF analizė ir rekomendacijos klausimais, susijusiais su vaikų grąžinimu ir sienų kontrole“ bei informaciją apie UNICEF atsaką į pabėgėlių ir migrantų krizę Europoje.

Publikuota 2021.11.09

Nuotr. UN03112 / Ashley Gilbertson VII