Vaikai Ukrainoje:
365 karo ir
kraustymosi
dienos

Pradinis » Metai karo Ukrainoje: ties išlikimo riba atsidūrė visa vaikų karta

Metai karo Ukrainoje: ties išlikimo riba atsidūrė visa vaikų karta

Sukanka metai nuo 2022 m. vasario 24 d. karo Ukrainoje eskalavimo – ištisa vaikų karta patyrė 12 mėnesių smurto, baimės, netekčių ir tragedijų. Nėra nė vieno vaikų gyvenimo aspekto, kuriam konfliktas neturėtų įtakos: vaikai žuvo, buvo sužeisti, išvaryti iš namų, neteko galimybės mokytis ir naudotis saugia bei patikima aplinka.

Ekonominė krizė daugeliui šeimų atnešė didelį pajamų praradimą, karo sukelta energetikos krizė pražūtingai paveikė vaikų ir šeimų gerovę. Neseniai atliktoje UNICEF apklausoje 80 proc. respondentų nurodė, kad jų ekonominė padėtis pablogėjo. UNICEF analizė rodo, kad skurde gyvenančių vaikų procentinė dalis padidėjo beveik dvigubai – nuo 43 iki 82 proc. Padėtis ypač sunki 5,9 mln. žmonių, kurie buvo karo priversti persikelti iš Ukrainos į kitas šalis.

„Vaikai Ukrainoje išgyveno siaubo metus. Milijonai vaikų gulasi miegoti šaltyje ir baimėje, o atsibunda tikėdamiesi, kad šis žiaurus karas baigsis. Daug žuvusių ir sužeistų vaikų, daug netekusių tėvų, brolių ir seserų, savo namų, mokyklų ir žaidimų aikštelių. Nė vienas vaikas neturėtų patirti tokių kančių."
UNICEF vykdomoji direktorė Catherine Russell

Karas daro pražūtingą poveikį vaikų psichinei sveikatai ir gerovei. UNICEF vertinimu, maždaug 1,5 mln. vaikų gresia depresija, nerimas, potrauminio streso sutrikimas ir kitos psichikos sveikatos problemos, galinčios turėti ilgalaikį poveikį ir pasekmes.

Vaikų ir šeimų galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis karo sužlugdytos.  Apšaudymų ir oro antskrydžių metu Ukrainoje buvo apgadinta arba sunaikina virš 800 sveikatos priežiūros įstaigų, tokių atakų metu žuvo ar buvo sunkiai sužeisti pacientai, tarp jų ir vaikai, bei medicinos personalas. Galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas tapo ribotos, tūkstančiai nuo konflikto visoje šalyje pabėgėliais tapusių vaikų negauna svarbių vakcinų nuo poliomielito, tymų, difterijos ir kitų gyvybei pavojingų ligų.

Nuo 2022 m. vasario 24 d. tarptautinės bendruomenės paramos dėka UNICEF aprūpino mokymosi reikmenimis 1,8 mln. vaikų, į formalųjį ir neformalųjį švietimą įtraukė daugiau kaip 2,5 mln. vaikų, suteikė psichikos sveikatos ir psichosocialinę pagalbą 4,6 mln. vaikų ir globėjų, suteikė reagavimo į smurtą dėl lyties paslaugas 725 tūkst. moterų ir vaikų, užtikrino prieigą prie saugaus vandens 5,6 mln. žmonių, suteikė sveikatos priežiūros paslaugas 5,4 mln. žmonių ir suteikė įvairios paskirties piniginę pagalbą 277 tūkst. namų ūkių Ukrainoje ir pabėgėlius priimančiose šalyse.

„Vaikams reikia, kad šis karas baigtųsi ir būtų užtikrinta taika, vaikams būtų grąžinta vaikystė, jie grįžtų į normalų gyvenimą, pradėtų sveikti bei atsigauti“, – sakė Russell. „Kol tai įvyks, labai svarbu, kad vaikų psichikos sveikatai ir psichosocialiniams poreikiams būtų teikiama pirmenybė. Skirtingoms vaikų  amžiaus grupėms turi būti užtikrinama rūpestinga priežiūra, ugdomas atsparumas ir, ypač vyresniems vaikams ir paaugliams, suteikiama galimybė išsakyti jiems rūpimus klausimus.“

Problemą dar labiau apsunkina tai, kad karas Ukrainoje sutrikdė daugiau kaip penkių milijonų vaikų ugdymą, atimdamas iš vaikų struktūros, saugumo, normalumo ir vilties jausmą, kurį suteikia klasė. Ribotos galimybės vaikams patekti į mokyklas atsirado po dviejų metų, kai dėl COVID-19 pandemijos buvo sustabdytas kontaktinis mokymasis. Rytų Ukrainoje gyvenantiems vaikams švietimo sutrikimai trunka daugiau nei aštuonerius metus.

UNICEF ir toliau ragina užtikrinti principingą, saugią, greitą ir netrukdomą humanitarinės pagalbos prieinamumą, nutraukti išpuolius prieš vaikus ir infrastruktūrą, nuo kurios jie priklauso, įskaitant mokyklas, ligonines, vandens ir sanitarijos sistemas; vengti mokyklų naudojimo šiame konflikte; nutraukti sprogstamųjų ginklų naudojimą apgyvendintose teritorijose, dėl kurių tiesiogiai žuvo ir buvo suluošinti šimtai vaikų. UNICEF nesiliauja reikalauti nutraukti karo veiksmus.

2022 m. gruodį UNICEF paskelbė metinį kvietimą remti Humanitarinius veiksmus vaikams. Pasaulio bendruomenės prašoma skirti 1,1 mlrd. JAV dolerių, kurių šiais metais reikia tam, kad  būtų tenkinami neatidėliotini ir ilgalaikiai poreikiai stipriai veikiamų karo 9,4 mln. ukrainiečių, kurių tarpe 4 mln. Ukrainoje ar už jos ribų esančiųvaikų. Turėdama tokį finansavimą UNICEF drauge su Ukrainos vyriausybės pagalba ir atstatymo pastangomis galės teikti, palaikyti ir plėsti svarbiausias sveikatos, maitinimo, vaikų apsaugos, smurto dėl lyties, vandens ir sanitarijos užtikrinimo bei socialinės apsaugos paslaugas. Taip pat tai leis užtikrinti, kad būtų laiku pasiruošta alimiems naujiems žmonių persikėlimams šalies viduje ir pabėgėlių judėjimui į kaimynines valstybes.