Išpuoliai prieš sveikatos priežiūrą
Ukrainoje

Pradinis » Išpuoliai prieš sveikatos priežiūrą Ukrainoje privalo liautis

UNICEF vykdančiosios direktorės Catherine Russell, UNFPA vykdančiosios direktorės dr. Natalijos Kanem ir PSO generalinio direktoriaus dr. Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso pareiškimas

Niujorkas/Ženeva, 2022 m. kovo 13 d.

„Raginame nedelsiant nutraukti visus išpuolius prieš sveikatos priežiūrą Ukrainoje. Dėl šių siaubingų išpuolių žūsta ir sunkiai sužalojami pacientai ir sveikatos priežiūros darbuotojai, griaunama gyvybiškai svarbi sveikatos infrastruktūra ir tūkstančiai žmonių priversti atsisakyti sveikatos priežiūros paslaugų, nepaisant katastrofiškų poreikių.

Pulti pažeidžiamiausius – kūdikius, vaikus, nėščias moteris ir tuos, kurie jau kenčia nuo ligų ir susirgimų, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų gyvybes, – yra žiaurumo aktas“.

Ukrainoje nuo karo pradžios Pasaulinės sveikatos 0rganizacijos (PSO) Atakų prieš sveikatos priežiūrą stebėjimo sistemoje (SSA) buvo užfiksuotas 31 išpuolis prieš sveikatos infrastruktūrą. Remiantis šiais pranešimais, per 24 incidentus buvo apgadintos arba sunaikintos sveikatos priežiūros įstaigos, o penkiais atvejais buvo apgadinti arba sunaikinti greitosios pagalbos automobiliai. Dėl šių išpuolių žuvo mažiausiai 12 žmonių, 34 buvo sužeisti, tai turėjo įtakos pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir galimybei jomis naudotis. PSO tikrina kitus pranešimus, nes nepaisant raginimų apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas, apie išpuolius pranešama ir toliau.

Išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir sveikatos priežiūros darbuotojus tiesiogiai veikia žmonių, ypač moterų, vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių, galimybes gauti svarbiausias sveikatos priežiūros paslaugas. Jau matome, kad nėščiųjų, jaunų motinų, mažų vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros poreikiai Ukrainos viduje didėja, o paslaugų prieinamumą karas smarkiai riboja.

Nuo karo pradžios Ukrainoje gimė daugiau kaip 4,3 tūkst. kūdikių, o per ateinančius tris mėnesius turėtų pagimdyti 80 tūkst. ukrainiečių moterų. Deguonies ir medicinos priemonių, tame tarpe skirtų nėštumo komplikacijoms gydyti, pavojingai trūksta.

Akivaizdu, kad sveikatos priežiūros sistema Ukrainoje patiria didžiulę įtampą, jos žlugimas būtų katastrofa. Reikia dėti visas pastangas, kad taip neatsitiktų. Turi būti laikomasi tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės, o civilių gyventojų apsauga turi būti mūsų svarbiausias prioritetas.

Humanitariniai partneriai ir sveikatos priežiūros darbuotojai turi turėti galimybę saugiai palaikyti ir stiprinti pagrindinių sveikatos paslaugų teikimą, įskaitant skiepijimą nuo COVID-19 ir poliomielito, ir gyvybiškai būtinų vaistų tiekimą civiliams gyventojams visoje Ukrainoje, taip pat pabėgėliams, vykstantiems į kaimynines šalis. Sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti sistemingai teikiamos sienos perėjimo punktuose, įskaitant greitąją pagalbą ir vaikų bei nėščiųjų sveikatos priežiūrą.

Labai svarbu, kad humanitarinės pagalbos teikėjai turėtų saugią ir netrukdomą prieigą, kad galėtų pasiekti VISUS civilius gyventojus, kuriems reikia pagalbos, kad ir kur jie būtų. UNICEF, UNFPA ir PSO bendradarbiauja su partneriais, siekdami padidinti gyvybes saugančių paslaugų ir paramos mastą, kad būtų tenkinami skubiausi sveikatos priežiūros poreikiai. Turime turėti galimybę į sveikatos centrus, laikinas prieglaudas ir požemines slėptuves saugiai pristatyti greitosios medicininės pagalbos reikmenis, tame tarpe reikalingus akušerinei ir naujagimių priežiūrai.

Sveikatos priežiūra ir paslaugos turi būti apsaugotos nuo bet kokio smurto ir kliūčių. Tęsiantis COVID-19 pandemijai, dėl kurios sveikatos apsaugos sistemos ir sveikatos priežiūros darbuotojai jau patyrė didžiulę įtampą, tokie išpuoliai gali būti dar labiau pražūtingi civiliams gyventojams. Dėl sveikatos priežiūros darbuotojų ir visų Ukrainos žmonių, kuriems būtinos galimybės naudotis gyvybę saugančiomis paslaugomis, išpuoliai prieš visą sveikatos priežiūros ir kitą civilinę infrastruktūrą privalo būti nutraukti.

Galiausiai raginame nedelsiant nutraukti ugnį, suteikti netrukdomą prieigą, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, galėtų gauti humanitarinę pagalbą. Taikus sprendimas užbaigti karą Ukrainoje įmanomas.