Mūsų finansai

Pradinis » Finansai

Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“ (UNICEF Lietuva) yra oficialus UNICEF partneris Lietuvoje. 1993 metais įkurtas UNICEF Lietuva yra vienas iš 33 nacionalinių UNICEF komitetų.

UNICEF Lietuva renka lėšas pasaulinėms ir Lietuvos UNICEF vaikų programoms ir propaguoja vaiko teises. Rinkdami tikslines lėšas padėti vaikams konkrečioje šalyje ar konkrečiai UNICEF programai, gautą paramą, atėmus organizavimo išlaidas, pervedame UNICEF laikydamiesi specialios UNICEF tikslinių lėšų klasifikacijos. Lietuvoje vykdomiems projektams gaunamas lėšas naudojame savarankiškai.

UNICEF Lietuva kasmet atlieka savo finansų, surinktų lėšų ir įgyvendintų programų išorinį auditą. Nuosekliai tobulindami savo programas su UNICEF pagalba bei nepriklausomos UNICEF Lietuva valdybos įsitraukimu veiklą organizuojame taip, kad išlaidos būtų kiek įmanoma mažesnės ir kad kuo daugiau surinktų lėšų būtų skiriama pagalbai vaikams.

2022 metais įgyvendindamas veiklas UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas gavo 100 931 Eur pajamų – žr. metinį  ataskaitų rinkinį. 2021 metų veikloms gauta 106 475 eurų – rezultatai atspindėti 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 2020 metais UNICEF Lietuva surinko 64 840 eurų – žr. UNICEF Lietuva 2020 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2019 m. UNICEF Lietuva audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia).

Dėkojame rėmėjams ir aukotojams – Jūsų parama padeda UNICEF išgelbėti daugiau vaikų gyvybių ir kurti laimingą gyvenimą.

Prašome Jūsų pagalbos UNICEF

Paaukok