Mūsų finansai: efektyvūs ir patvirtinti

Pradinis » Finansai

74 procentai nuo kiekvieno išleisto euro yra skiriama vaikų projektams

UNICEF (Jungtinių Tautų Vaikų Fondas),  – tai pasaulyje lyderiaujanti organizacija, kurios tikslas yra užtikrinti vaikams galimybę džiaugtis vaikyste bei pasiekti žmogiškąjį potencialą.

UNICEF Lietuva – tai oficialus Jungtinių Tautų Vaikų Fondo (UNICEF) partneris Lietuvoje. 1993 metais įkurta UNICEF Lietuva yra viena iš 34 nacionalinių UNICEF organizacijų.

UNICEF Lietuva renka lėšas pasauliniams, tame tarpe ir Lietuvos, UNICEF vaikų projektams ir propaguoja vaiko teises. Vaikų švietimas, dalyvavimas, jų teisė būti išgirstiems ir turėti nuomonę apie tai, kas vyksta pasaulyje, jų šalyje, bendruomenėje, mokykloje, kaip vienas pagrindinių JT Vaiko teisių konvencijos principų, yra strateginis mūsų veiklos Lietuvoje tikslas.

UNICEF Lietuva kasmet atlieka savo finansų, surinktų lėšų ir įgyvendintų programų išorinį auditą. Mes nuolatos tobuliname savo programas ir su UNICEF pagalba bei nepriklausomos UNICEF Valdybos įsitraukimu veiklą organizuojame taip, kad išlaidos būtų kiek įmanoma mažesnės ir kad kuo daugiau surinktų lėšų būtų galima skirti pagalbai vaikams.

2018 metais UNICEF Lietuva iš viso surinko 193 123 eurus.

74 procentai surinktų lėšų buvo skirta UNICEF vaikų projektams. 72 048 eurai atiteko projektams pasaulyje, o 80 660 eurų – projektams Lietuvoje įgyvendinti. 9,3 procentai yra skiriami administracijai – tai išlaidos, kurios būtinos veiklai administruoti ir vykdyti – tokios kaip auditas ir IT paslaugos. 16,6 procentai naudojami paramai surinkti, rėmėjams pritraukti. Norėdami sužinoti detaliau, atsisiųskite UNICEF Lietuva audito ataskaitą 2018

Didžiuojamės šiuo pasiekimu, bet svarbiausia tuo, kad Jūsų parama padeda mums išgelbėti dar daugiau vaikų gyvenimų.

 

Tapk pastoviu Unicef rėmėju

Paaukok dabar