Vilnius, Alytus ir Kaunas
siekia vaikams draugiško
miesto ženklo

Pradinis » Trys Lietuvos miestai siekia tapti draugiškais vaikams

Trys Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas ir Alytus – 2019 m. su UNICEF Lietuvoje pasirašė memorandumus įsipareigodami tapti UNICEF vaikams draugiškais miestais.

Siekdamos UNICEF Vaikams draugiško miesto statuso pripažinimo, savivaldybės subūrė specialistų darbo grupes, paskyrė koordinatorius, išanalizavo vaikų padėtį įtakojančius duomenis (socialinius, ekonominius, demografinius rodiklius, šeimų, vaikų sveikatos apsaugos, socialinės ir švietimo situaciją), atliko vaikų ir jaunų žmonių apklausas apie jiems aktualiausias problemas bei poreikius. Identifikavę aktualiausias problemas, miestai sudarė ir pasitvirtino veiksmų planus, kuriuos įgyvendins artimiausių metų laikotarpyje siekiant ne tik suteikti daugiau paslaugų ir apsaugos savo teritorijose gyvenantiems vaikams, bet ir juos pačius aktyviau įtraukti į sprendimų planavimą, priėmimą bei įgyvendinimą. Šiame procese trijų miestų specialistai konsultavosi ir sėmėsi patirties iš pažangiausių Šiaurės šalyse UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą įgyvendinančių partnerių.

Pirmuoju „UNICEF Vaikams draugiško miesto“ ženklą Lietuvoje gavusių miestu 2022 m. pabaigoje tapo Vilnius. Sostinės veiksmų plane išskirtos trys prioritetinės sritys: vaikų dalyvauvimas sprendžiant jiems aktualias problemas, galimybės kiekvienam vaikui naudotis kokybiškomis svarbiausiomis socialinėmis, švietimo, sveikatos paslaugomis bei gyventi saugioje ir tvarioje aplinkoje.

2023 m. pradžioje Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis savo potvarkiu patvirtino UNICEF vaikams draugiško miesto kūrimo 2023–2025 metų veiksmų planą, parengtą mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės vadovaujamos darbo grupės. Jame numatyta atnaujinti ir įveiklinti vaikams ir jaunimui skirtas viešąsias erdves, taikyti dalyvaujamojo biudžeto principą mokyklose, įvertinti poreikį keisti maršrutinių mikroautobusų tvarkaraščius, kad jie būtų patogesni vaikams ir jaunimui, organizuoti mokymus apie vaiko teises vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams ir kt. Oficialus UNICEF vaikams draugiško miesto kandidato pažymėjimas Alytaus miestui įteiktas vasario 27 d. Dzūkijos sostinės teatre vykusio vaikų ir jaunimo vokalistų festivalio „Dzūkijos žvaigždutės“ metu.

Pasitikdamas vasarą trečiuoju Lietuvos miestu, kuriam suteiktas UNICEF Vaikams draugiško miesto – kandidato ženklas, tapo ir Kaunas. „Šis statusas motyvuoja ir įpareigoja siekti tikslų bei įdėti daug pastangų dėl vaikų, jaunimo – esame pasiryžę tai daryti“, – Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga vaikų gerovės centro „Pastogė“ ir Vytauto Didžiojo universiteto surengtos konferencijos metu „Vaiko rytojus prasideda šiandien“ atsiimdamas UNICEF VDM kandidato ženklą sakė Kauno miesto savivaldybės vicemeras Tomas Jaruševičius.

„Artimiausiems trejiems metams į priekį išsikėlime prioritetus didinti vaikų įsitraukimą sprendžiant jiems aktualias problemas, užtikrinti galimybes kiekvienam vaikui naudotis kokybiškomis socialinėmis paslaugomis ir popamokinės veiklos suteikimu bei kurti saugias ir tvarias sąlygas kiekvienam vaikui“, – komentuodamas gegužės 30 d. patvirtintą Veiksmų planą sakė UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą laikinojoje sostinėje koordinuojanti Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė.

Miestams įgyvendinus Veiksmų planuose numatytas priemones bus vertinama pasiekta pažanga. Gavus teigiamą specialistų komisijos vertinimą trys miestai įsileis į plačią oficialiai pripažintų UNICEF Vaikams draugiškų miestų bendruomenę.