Ukrainoje
namų
neteko
2/3 vaikų

Pradinis » Dėl karo Ukrainoje namus paliko du trečdaliai vaikų

Dėl karo savo namus Ukrainoje iki šiol paliko du trečdaliai vaikų

Dėl Rusijos sukelto karo savo namus Ukrainoje iki šiol paliko daugiau kaip du trečdaliai vaikų. „Šie skaičiai yra stulbinamai dideli. Vaikai arba perkelti šalies viduje, arba kirto sienas ir tapo pabėgėliais“, – birželio 14 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke vykusiame spaudos brifinge sakė UNICEF Europos ir Centrinės Azijos regiono direktorė Afshan Khan.

„Praėjusią savaitę praleidau Ukrainoje, kur susitikinėjau su nuo karo nukentėjusiais vaikais ir šeimomis, stebėjau, kaip UNICEF vykdo svarbią humanitarinę pagalbą, bendravau su valdžios institucijomis, JT kolegomis ir organizacijomis partnerėmis. Turėjau galimybę apsilankyti Kyjive, Irpine, Bučoje, Žytomyre, Lvive – laikas, kurį praleidau šalyje, leido aiškiai suvokti, kokį didžiulį poveikį karas Ukrainoje tebedaro vaikams tiek šalyje, tiek už jos ribų, taip pat ir regione, ir visame pasaulyje“ – sakė A. Khan.

„Skaičiai stulbinantys, juos reikia pakartoti: beveik du trečdaliai Ukrainos vaikų tapo perkeltaisiais asmenimis – tiek šalies viduje, tiek perėję per sieną kaip pabėgėliai. Vaikai buvo priversti palikti namus, draugus, žaislus ir brangius daiktus, šeimos narius, jie nežinomybėje dėl savo ateities. Šis nestabilumas atima iš vaikų jų ateitį – traumos ir baimė gali turėti ilgalaikį poveikį vaikų fizinei ir psichinei sveikatai“.

„Naujausiais kolegų iš JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, 277 vaikai žuvo, dar 456 vaikai sužeisti, daugiausia dėl sprogmenų naudojimo užstatytose miestų teritorijose. Toks sprogstamųjų ginklų naudojimas apgyvendintose teritorijose ir išpuoliai prieš civilinę infrastruktūrą turi liautis. Dėl to žūsta ir yra žalojami vaikai, jie negali grįžti į normalų gyvenimą miestuose ir miesteliuose, kur jų namai“.

„Šalies rytuose įvykdyti mažiausiai 256 išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas, kas šešta UNICEF remiama „saugi mokykla“ buvo sugriauta arba sunaikinta. Vis didesnį susirūpinimą mums kelia saugaus vandens prieinamumo situacija – bent 1,4 mln. žmonių Ukrainos rytuose neturi galimybės naudotis tekančiu vandeniu“.

„Kaip rodo šie skaičiai, karas Ukrainoje yra vaikų teisių krizė – UNICEF stengiasi padėti vaikams ir šeimoms, kad ir kur jie būtų šalyje. Itin svarbų UNICEF vaidmenį Ukrainoje atspindi neseniai su šalies vyriausybe pasiektas susitarimas iki 2023 m. pabaigos pratęsti UNICEF šalies programą, kuri yra JT pereinamojo laikotarpio programos dalis.

„Nuo karo eskalacijos praėjus daugiau nei trims su puse mėnesio, UNICEF ir partneriai įvertinę ligšiolinę humanitarinę pagalbą ateinantį laikotarpį nukreips pastangas į tas sritis, kurioms jų labiausiai reikia. Ukrainoje esame nuo 1997 m., čia likome per visą konflikto paaštrėjimo laikotarpį, kad teiktume paramą ir apsaugotume vaikų ir šeimų gyvybes. Iki šiol UNICEF dėka daugiau kaip 2 mln. žmonių buvo aprūpinta sveikatos priežiūros priemonėmis ir saugiu geriamuoju vandeniu. Daugiau kaip 600 tūkst. vaikų ir globėjų gavo psichikos sveikatos ir psichosocialinę pagalbą, daugiau kaip 180 tūkst. vaikų įtraukti į formalųjį ir popamokinį ugdymą bendruomenėse.

„Turime partnerių abiejose kontaktinių linijų pusėse, kurie stengiasi, kad vaikus pasiektų svarbiausia informacija ir gyvybę gelbstinčios priemonės bei paslaugos. Suaktyvinome greitojo reagavimo misijas šalies rytuose, arčiausiai kovos veiksmų, todėl padėjome šeimoms, patekusioms į virš 100 prieglaudų, esančių netoli fronto linijos ir sunkiai pasiekiamose vietose. Tačiau nepaisant intensyvių pastangų užtikrinti saugų, greitą ir netrukdomą humanitarinės pagalbos prieinamumą, labiausiai nukentėjusiose teritorijose visoje šalyje tebėra didelių sunkumų – todėl ir toliau raginame užtikrinti saugų, netrukdomą priėjimą pas vaikus, kad ir kur jie būtų“.

„Centrinėse ir vakarinėse šalies dalyse, kur padėtis šiuo metu yra šiek tiek stabilesnė, teikiame paramą ir stipriname ten jau esančias tarnybas, vietos valdžios institucijas ir nevyriausybines organizacijas. Vienas iš pavyzdžių yra punktai vaikams „Spilno“ (ukr. „Drauge“) – tai vietos, į kurias tėvai ir jų vaikai gali ateiti, kad gautų pagalbos paslaugas, įskaitant terapiją ir psichosocialinę pagalbą, gautų reikmenų ir informacijos, taip pat turėtų galimybę suteikti savo vaikams galimybę saugiai žaisti ir normaliai gyventi, o jie bendraudami su kitais tėvais galėtų trumpam atsikvėpti ir sulaukti tarpusavio pagalbos. Mačiau, kokia svarbi ši pagalba yra „Spilno“ centre Bučoje, kur darbuotojų vertinimu pusei lankančių vaikų reikalinga vienokia ar kitokia psichosocialinė pagalba“.

„Irpine lankiausi dviejose per kovas sugriautose mokyklose – rugsėjo mėn. prasidedant naujiems mokslo metams beveik 2 tūkst. vaikų ten neturės kur mokytis. Nors neturime galutinai patvirtintų duomenų apie nukentėjusių šalies mokyklų skaičių, tikėtina, kad jų yra tūkstančiai. UNICEF ir vyriausybė teikia pirmenybę mokyklų remontui, kad rugsėjį vaikai vėl galėtų grįžti saugiai mokytis. Dėl dosnios vyriausybių, verslo ir privačių asmenų paramos galime tęsti pagalbą visoje šalyje ir regione, tame tarpe ir teikiant humanitarinę piniginę paramą pažeidžiamiausioms šeimoms.

„Galiausiai, kad ir koks svarbus būtų šis darbas, vaikams būtina taika. UNICEF ir toliau ragina nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje ir apsaugoti visus vaikus nuo žalos. Su kiekviena besitęsiančio karo diena ilgalaikis pražūtingas poveikis vaikams Ukrainoje, regione ir visame pasaulyje didėja.“

Jungtinės Tautos įspėja dėl ukrainiečių vaikų įvaikinimo Rusijoje

„Ukrainiečių vaikai neturėtų būti įvaikinami Rusijoje, į kurią nuo Maskvos invazijos pradžios vasario 24-ąją, kaip manoma, išvežta tūkstančiai nepilnamečių. Dar kartą kartojame – taip pat ir Rusijos Federacijai – kad ekstremalių situacijų metu ir iškart po jų jokiais būdais neturėtų būti įvaikinama. Tokių vaikų negalima laikyti našlaičiais, visi sprendimai perkelti vaikus į kitą šalį privalo būti grindžiami geriausiais jų interesais, bet koks vaikų judėjimas turi būti savanoriškas, tėvams reikia pateikti informuotą sutikimą“.

„Į Rusiją išsiųstų vaikų klausimais glaudžiai bendradarbiaujame su ombudsmenais ir organizacijų tinklu siekdami išsiaiškinti, kaip šiuos atvejus būtų galima tinkamai dokumentuoti – kol kas su šiais vaikais negalima susisiekti“. Kovo pradžioje JT išreiškė susirūpinimą dėl ukrainiečių vaikų prievartinio įvaikinimo rizikos, ypač gręsiančios maždaug 91 tūkst. vaikų, karo pradžioje gyvenusių Ukrainos rytuose veikusiuose globos namuose ar internatinėse mokyklose“.

Pranešimus anglų kalba skaitykite https://www.unicef.org/press-releases/unicef-briefing-note-situation-children-ukraine ir https://www.france24.com/en/live-news/20220614-un-warns-against-adoption-of-ukrainian-children-in-russia, išsamesnę informaciją apie UNICEF pagalbą Ukrainai praėjus 100-ui karo dienų rasite čia.