Mūsų bendruomenė

Pradinis » Mūsų bendruomenė

MŪSŲ VIZIJA

Pasaulis, kuriame realizuojamos kiekvieno vaiko teisės. Savo darbu stengiamės sukurti pasaulį, kuriame visi vaikai, ypač pažeidžiamiausi ir gyvenantys socialinėje atskirtyje, turi lygias galimybes išgyventi ir klestėti.

MŪSŲ MISIJA

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja įgaliojo UNICEF ginti vaikų teises, padėti patenkinti pagrindinius jų poreikius ir išplėsti galimybes išnaudoti visą jų potencialą. UNICEF vadovaujasi Vaiko teisių konvencija ir siekia, kad vaikų teisės taptų nuolatiniais etiniais principais ir tarptautiniais elgesio su vaikais standartais. UNICEF laikosi principo, kad vaikų išgyvenimas, jų saugumas ir raida taptų darnaus vystymosi reikalavimu, neatsiejamu nuo žmonijos pažangos.

MŪSŲ VERTYBĖS

Globa, pagarba, sąžiningumas, pasitikėjimas ir atskaitomybė.

 

Mūsų bendruomenė

Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas veikia nuo 1993 metų. Mūsų visuomeninė organizacija – Asociacija, kuri jungia narius savanoriškais pagrindais, ir savo veikloje vadovaujasi Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencijos principais. Asociacijos valdymo organus sudaro Visuotinė Asamblėja, Valdyba ir Vykdomoji Direktorė. Asociacija ne vien informuoja visuomenę apie vaikų padėtį ir UNICEF veiklą daugiau nei 190 šalių, bet ir siekia finansinės paramos UNICEF misijai.

Asociacijos nariu galite tapti ir Jūs, jei Jums jau 18 metų arba esate juridinis asmuo, kuris/i siekia paremti UNICEF veiklą ir propaguoti Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencijos įgyvendinimą. Jei domitės, prašau rašyti [email protected]

UNICEF yra vienintelė nevyriausybinė Jungtinių Tautų organizacija. Tai reiškia, kad ji neturi garantuoto kasmetinio šalių vyriausybių finansavimo ir gyvena iš individualių donorų, verslo, savanoriškų valdžios ir fondų suaukotų lėšų. Todėl kiekvieno individo supratimas apie UNICEF misiją ir donorystė yra labai svarbi, kad UNICEF galėtų ir toliau vykdyti savo misiją – ginti kiekvieno vaiko teises.

Per savo gyvavimo metus Lietuvos žmonių dėka surinkome daugiau nei 1 milijoną JAV dolerių, kurie buvo skirti paremti UNICEF programoms. Šios programos gelbsti vaikų gyvybes visame pasaulyje. Lietuvoje mes pasiekėme daugiau nei 30 000 vaikų 442 mokyklose, informuodami juos apie Jungtinių Tautų vaikų konvenciją ir jos principus. Šiuo metu, su trimis miestais – Alytumi, Kaunu ir Vilniumi – įgyvendiname Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą, kuria siekiama, kad miestų sprendimuose dalyvautų ir vaikai.