UNICEF LIETUVA bendruomenė

Pradinis » UNICEF Lietuva

UNICEF VIZIJA

Pasaulis, kuriame realizuojamos kiekvieno vaiko teisės. Savo darbu UNICEF stengiasi sukurti pasaulį, kuriame visi vaikai, ypač pažeidžiamiausi ir gyvenantys socialinėje atskirtyje, turi lygias galimybes išgyventi ir klestėti.

UNICEF MISIJA

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja įgaliojo Jungtinių Tautų vaikų fondą (UNICEF) ginti vaikų teises, padėti jiems tenkinti savo pagrindinius poreikius, išplėsti galimybes išnaudoti visą savo potencialą. UNICEF vadovaujasi Vaiko teisių konvencija ir siekia, kad vaiko teisės taptų visuotinai priimtu etiniu principu ir tarptautiniu elgesio su vaikais standartu. UNICEF siekia, kad vaikų išlikimas, saugumas ir raida taptų darnaus vystymosi reikalavimu, neatsiejamu nuo žmonijos pažangos.

UNICEF VERTYBĖS

Globa, pagarba, sąžiningumas, pasitikėjimas ir atskaitomybė.

UNICEF Lietuva

Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“ (UNICEF Lietuva) veikia nuo 1993 metų. Tai asociacija, savanoriškais pagrindais jungianti narius ir savo veikloje besivadovaujanti Jungtinių Tautų Vaiko teisų konvencijos principais. UNICEF Lietuva siekia informuoti visuomenę apie vaikų padėtį ir UNICEF veiklą pasaulyje ir renka finansinę paramą UNICEF misijai. UNICEF Lietuva nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys arba veikiantys juridiniai asmenys, remiantys UNICEF veiklą ir propaguojantys Jungtinių Tautų vaiko teisių įgyvendinimą. UNICEF Lietuva valdymo organus sudaro visuotinė asamblėja, valdyba ir vykdantysis direktorius.

UNICEF yra vienintelė nevyriausybinė Jungtinių Tautų organizacija. Skirtingai, nei kitos Jungtinių Tautų agentūros, UNICEF negauna kasmetinio JT šalių-narių vyriausybių skiriamo finansavimo – UNICEF veikla finansuojama individualių rėmėjų ir aukotojų, verslo, fondų lėšomis ar savanoriškai skiriamu valstybių finansavimu. Todėl Jūsų pagalba ir parama UNICEF yra nepaprastai svarbi, kad UNICEF galėtų vykdyti savo misiją – ginti kiekvieno vaiko teises.

Nuo veiklos pradžios UNICEF Lietuva geraširdžių žmonių dėka Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) programoms remti surinko daugiau milijoną JAV dolerių. Šios programos gelbsti vaikų gyvybes visame pasaulyje. UNICEF Lietuva švietimo renginių dėka daugiau nei 30 tūkst. vaikų iš 442 mokyklų sužinojo apie Jungtinių Tautų vaikų konvenciją ir jos principus. Drauge su trijų miestų – Alytaus, Kauno ir Vilniaus – savivaldybėmis pradėjome įgyvendinti Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą siekdami, kad miestų sprendimuose dalyvautų ir vaikai.