Atėjus žiemai
plečiama pagalba
Ukrainos vaikams

Pradinis » Atėjus žiemai plečiama pagalba Ukrainos vaikams

Karas Ukrainoje: 7,1 mln. vaikų reikia humanitarinės pagalbos

2022 m. Ukrainai skirtos pagalbos rezultatai

Vykstant karui Ukrainoje, humanitariniai poreikiai didėja ir intensyvėja. Nuo 2022 m. vasario mėn. žuvo arba buvo sužeisti 1 148 vaikai, o milijonai žmonių pabėgo, buvo išvaryti iš savo namų, atskirti nuo šeimų arba patyrė smurto pavojų. 6,5 mln. žmonių, įskaitant 1,2 mln. vaikų, yra priversti palikti savo namus Ukrainoje. 7,7 mln. pabėgėlių, iš kurių 90 proc. yra moterys ir vaikai, palikę namus pabėgo į kitas Senojo Žemyno valstybes. Bendrai šiuo metu pagalbos reikia 27,3 mln. žmonių, įskaitant 7,1 mln. vaikų, Ukrainoje ir 19 Europos šalių.

Karo apimtuose Ukrainos regionuose apšaudant pažeista energijos tiekimo gyventojams infrastruktūra, daug žmonių nebeturi elektros, šilumos ir vandens, padėti komplikuoja prasidėjęs šaltasis sezonas. Rudeniui baigiantis UNICEF telkia pagalbą pasiruošimui žiemai siekiant padėti smarkiai nuo karo nukentėjusiose vietovėse likusioms pažeidžiamoms moterims ir vaikams.

Žemėjant temperatūrai pagrindinis dėmesys skiriamas humanitarinei pagalbai, UNICEF drauge su humanitarinės pagalbos organizacijomis šeimoms su vaikais dalina žiemą išgyventi būtinus daiktus, padeda įrengti ir suremontuoti kolektyvinės pagalbos centrus, teikia piniginę paramą sunkiai pasiekiamose vietovėse esančių įstaigų ir namų ūkių būtiniausioms išlaidoms padengti (lakričio mėn. duomenimis buvo 265 tūkst. piniginių išmokų gavėjų).

Lapkričiui baigiantis kolektyvinės pagalbos centrams UNICEF pristatė 240 tonų žiemą išgyventi būtinų reikmenų, vandens tiekimo, sanitarijos ir higienos priemonių. 4 tūkst. pažeidžiamų šeimų su vaikais Centrinės ir Rytų Ukrainos regionuose gavo humanitarinės pagalbos rinkinius. Su humanitarinės pagalbos konvojais vėl prieinamose Charkivo, Donecko ir Chersono sričių teritorijose esantiems tūkstančiams šeimų su vaikais UNICEF pristatė maisto, vandens tiekimo, higienos, būsto, žiemai reikalingų reikmenų, medžiagų ir įrengimų.

Nuo karo veiksmų eskalacijos Ukrainoje pradžios 2022 m. vasario mėnesį UNICEF užsakytų fumanitarinių pagalbos krovinių vertė siekia 115,5 mln. JAV dolerių, lapkričio mėn. duomenimis 72,3 mln. USD vertės reikmenų pristatyta Ukrainoje, partneriams perduota reikmenų ir priemonių už 55,3 mln. USD – žr. apibendrintas 2022 m. lapkričio mėn. ataskaitas apie UNICEF paramą vaikams Ukrainoje ir pagalbą Ukrainos pabėgėlių vaikams aplinkinėse šalyse (lietuvių kalba):
Humanitarinės pagalbos Ukrainos vaikams ataskaita Nr. 11 (2022.10-11)
Humanitarės pagalbos Ukrainos pabėgėlių vaikams ataskaita Nr.11 (2022.10-11)

Už vertimą dėkojame UAB „Vertimai“ (www.vertimai.eu)

Pagalbos centruose Splino tenka dirbti be šviesos
Ukrainai tiekiami vandens siurbliai

Charkivo regionui UNICEF pristatė 14 generatorių, jais tiekiama energija pusei milijono miesto gyventojų. Didelės galios generatorius pastatytas Charkivo regioninei vaikų ligoninei Nr. 5, kur kasdien medicinos pagalba teikiama 170 vaikų, vandens tiekimo bendrovėje „Vodokanal“ sumontuoti du generatoriai užtikrina nenutrūkstamą vandens tiekimą ir veikiančią nuotekų sistemą. Viso Ukrainoje pristatėme 90 didelės galios generatorių, ši pagalba tęsiama toliau.

Humanitarinės pagalbos prioritetas šiuo metu teikiamas ir mobiliems didelės talpos dyzelinu kūrenamiems šildytuvams, montuojamiems vaikų gydymo įstaigose, mokyklose, kad vaikai galėtų sutrikus elektros ir vandens tiekimui būti šiltai. Kur įmanoma, iš vietos gamintojų perkami šilti žieminiai vaikiški drabužiai ir avalynė, pagalba šia apranga teikiama be pastogės ar pajamų su vaikams likusioms šeimoms. Pažeidžiamiausioms šeimos su vaikais, ypač auginančiais vaikus su negalia, plečiama humanitarinė piniginė parama.

Tęsiasi pagalba sveikatos priežiūros įstaigoms. Charkivo regiono perinatalinio centrui UNICEF perdavė autonomiškai maitinamą portatyvinį naujagimių inkubatorių, reanimobilį, instrumentus cezario pjūvio operacijoms ir kt. vaikų gyvybėms gelbėti būtinų priemonių. Visoje Ukrainoje UNICEF organizuoja ir remia mobilias medikų, slaugytojų ir psichologų komandas, užtikrinančias sveikatos priežiūrą atokiai gyvenantiems vaikams. Kaimyninėse šalyse įsteigti 35 pagalbą pabėgėlių ukrainiečių šeimoms su vaikais teikiantys „Žydrieji punktai“.

Ukrainos vaikams reikia taikos

Šis pasakojimas sukurtas pagal tikrus vienuolikmečio Maksymo ir kitų nuo karo Ukrainoje nukentėjusių vaikų piešinius. "Noriu, kad karas baigtųsi" - prašo Maksymas.

Bendradarbiaudamas su Ukrainos centrinės ir vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, UNICEF Ukrainoje tęsia paramą svarbiausių paslaugų vaikams tiekimui: toliau didina humanitarinės pagalbos mastą, stiprina nacionalines sistemas ir paslaugas bei remia vyriausybines organizacijas, kad pasiektų 9,4 mln. žmonių, įskaitant 4 mln. vaikų. Tam UNICEF reikia 1,1 mlrd. JAV dolerių, kad 2023 m. būtų užtikrinta itin svarbi parama vaikams ir šeimoms. Tai apima svarbiausias prekes, paslaugas ir paramą vaikų apsaugos, sveikatos priežiūros ir mitybos, švietimo, vandens, sanitarijos ir higienos bei humanitarinės piniginės paramos srityse, taip pat darbą, kuriuo siekiama stiprinti socialinę saugą ir nacionalinius bei vietos institucijų gebėjimus tenkinti poreikius. Į bendrą prašomą sumą įeina 829 mln. USD paramai Ukrainoje ir 229,5 mln. USD paramai pabėgėliams.

Dėkojame visiems, kas padedate UNICEF rūpintis nelengvomis sąlygomis gyvenančiais Ukrainos vaikais!

Paaukok vaikams Ukrainoje